Наші успішні випускники


Випускники аспірантури на базі
кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 

Корнус Олеся

Захистила дисертацію на тему «Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи вдосконалення».
К. геогр н., завідувачка кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Скриль Ірина

Захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)».
К. геогр н.,співробітник Харківської обласної станції юних туристів, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

 

 Шиян Дарья

Захистила дисертацію на тему «Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону».
К. геогр н., старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства і туризму Криворізького державного педагогічного університету

 

Отечко Сергій

Захистив дисертацію на тему «Територіальна організація транспортної системи Харківського регіону (на прикладі автомобільного транспорту)».
К. геогр н.,старший викладач кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна Харківського національного університету міського господарства І.М. Бекетова

 

Добровольська Наталія

Захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)».
К. геогр н., доцент кафедри туризму та соціальних наук Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету та кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

 

Панкратьєва Вікторія

Захистила дисертацію на тему «Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)».
К. геогр н., вчитель Харківської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 164

 

Погребський Тарас

Захистив дисертацію на тему «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області».
К. геогр н., заступник декана з інноваційно-грантової міжнародної співпраці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Зінченко Ірина

Захистила дисертацію на тему «Геодемографічний розвиток Полтавської області»

К.геогр.н., старший викладач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури

 

Випускники кафедри

Серокурова Наталія

к. геогр н., заступник директора Харківської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 64 з навчально-виховної роботи

Носирєв Олександр Олександрович

к. геогр н., доц. доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Шуканов Павло

д. геогр н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі

 

Інші спеціальності

Боровик Костянтин

Персональний фінансовий консультант у державному банку України

Буханець Ірина

Спеціаліст з підбору персоналу на телеканалі «1+1»

Колісник Людмила

Спеціаліст з соціальної педагогіки в Німеччині

Горбунова Юлія

Співробітник інституту Конфуція

 

Туристичний бізнес

Варвинська Ірина
Співробітник організаційно-інформаційного центру туристичного бізнесу
 

Калашнік Катерина

администратор в Kharkiv Palace Premier Hotel

 

Бітюк Юлія

Співробітник туристичної компанії в Туреччині

 

Реуцька Марина

Співробітник туристичної компанії в Домінікані

 

Органи управління

Зевякін Сергій

Головний спеціаліст у Великобурлуцькому районному суді

 

Ткаченко Олена

Старший консультант в секретарiатi Комiтету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки Верховної Ради України

Черномаз Павло

Начальник сектору перспективного розвитку у державному підприємстві «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Гордієнко Дарина

Спеціаліст Великописарівського районного управління освіти

Кафтанова Поліна

Спеціаліст відділу аналізу даних
статистики торгівлі
та енергетики Головного управління статистики в Харківській області

Кіндякова Олена

Спеціаліст відділу обробки даних демографічної статистики Головного управління статистики в Харківській області

Макогон Ірина

Спеціаліст відділу аналізу даних статистики сільського господарства Головного управління статистики в Харківській області

Шоломков Олексій

Заступник директора з господарської роботи, учитель географії у Харківськійзагальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 70

Корнєєва Ірина 

Викладач географії Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій