Наші успішні випускники


Випускники аспірантури на базі
кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 

Корнус Олеся

Захистила дисертацію на тему «Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи вдосконалення».
К. геогр н., завідувачка кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Скриль Ірина

Захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)».
К. геогр н., завідувач відділу краєзнавства Харківської обласної станції юних туристів, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

 

 Шиян Дарья

Захистила дисертацію на тему «Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону».
К. геогр н., старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму Криворізького державного педагогічного університету

 

 

 

Отечко Сергій

Захистив дисертацію на тему «Територіальна організація транспортної системи Харківського регіону (на прикладі автомобільного транспорту)».
К. геогр н., старший викладач кафедри економіки підприємства, менеджменту  та  туризму Харківської філії Академії праці, соціальних відносин і туризму

 

Добровольська Наталія

Захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)».
К. геогр н., доцент кафедри туриcтичного та готельного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету та кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

 

Панкратьєва Вікторія

Захистила дисертацію на тему «Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)».
К. геогр н., Методист Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»

 

Погребський Тарас

Захистив дисертацію на тему «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області».
К. геогр. н., доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії, заступник декана з наукової роботи географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Зінченко Ірина

Захистила дисертацію на тему «Геодемографічний розвиток Полтавської області»

К. геогр.н., фахівець з розвитку ринку в ІТ-компанії Forma Pro

Кучерява Ганна Олександрівна

Захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону)».
К. геогр н., доцент, доцент кафедри психології, педагогіки і туризму, заступник декана факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету.

Сільченко Юлія Юріївна

Захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області».
К. геогр н., начальник науково-дослідної частини, старший викладач кафедри географії та геоекології Центрально-Українського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

 

Випускники кафедри

Навчальні заклади

Носирєв Олександр Олександрович

к. геогр н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Шуканов Павло

д. геогр н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі

Черномаз Павло

к. геогр н., доц., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Корнєєва Ірина 

Викладач географії Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

Дорошенко Ігор

Дослідник відділу картографії та візуальної комунікації Лейбніц Інституту регіональної географії (Німеччина)

Венгрин Дарья

Вчитель географії Харківського приватного ліцею "Перша українська школа" Харківської області

Бринько Віталій
Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель географії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31
Виноградова Анастасія
Студентський науковий співробітник відділення ДЗЗ в Університеті Єни (Німеччина)

Бичкова Анастасія

Вчитель географії Чугуївського ліцею № 1 Чугуївської міської громади Харківської області

 

Інші спеціальності

Боровик Костянтин

Персональний фінансовий консультант у державному банку України

Буханець Ірина

Спеціаліст з підбору персоналу на телеканалі «1+1»

Колісник Людмила

Спеціаліст з соціальної педагогіки в Німеччині

Горбунова Юлія

Співробітник інституту Конфуція

 

Туристичний бізнес

Варвинська Ірина
Співробітник організаційно-інформаційного центру туристичного бізнесу
 

Калашнік Катерина

администратор в Kharkiv Palace Premier Hotel

 

Бітюк Юлія

Співробітник туристичної компанії в Туреччині

 

Реуцька Марина

Співробітник туристичної компанії в Домінікані

Машкіна Ірина
Старший агент з організації туризму туроператора Tez Tour

Калиніченко Лілія

Стюардеса в авіаційній компанії Ukraine International Airlines

Матвійчук Катерина

Туристичний гід в компанії ODEON TOURS (В’єтнам)

Органи управління

Сидоренко Олександр Леонідович

Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Зевякін Сергій

Головний спеціаліст у Великобурлуцькому районному суді

 

Кафтанова Поліна
Спеціаліст відділу аналізу даних
статистики торгівлі
та енергетики Головного управління статистики в Харківській області

Кіндякова Олена

Спеціаліст відділу обробки даних демографічної статистики Головного управління статистики в Харківській області

Макогон Ірина

Спеціаліст відділу аналізу даних статистики сільського господарства Головного управління статистики в Харківській області

Ноженко Вікторія Юріївна

методист організаційно-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, куратор Харківської області