Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)


Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)