Науково-методологічний семінар


На кафедрі щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. Після доповідей відбувається їх активне обговорення колегами, висловлюються критичні зауваження та даються рекомендації. Проведення семінарів допомагає молодим науковцям коригувати наукові пошуки, направляти дослідження у правильне русло.

Під час семінарів відбувається також ознайомлення з новітніми науковими досягненнями у галузі соціально-економічної географії, аналізуються автореферати дисертацій, обговорюються публікації у збірниках наукових праць та матеріали конференцій.

 

 

Інформація про проведені науково-методологічні семінари у 2016-2017 навчальному році

Вересень 2016

На кафедрі проведений перший в цьому навчальному році  науково-методичний семінар за темою «Методичні основи ГІС-аналізу соціальної інфраструктури великого міста». Проф. С.В. Костріков та асп. О. Чуєв представили власні наукові наробки за темою семінару.

Жовтень 2016

На кафедрі відбувся черговий науково-методичний семінар за темою: «Теоретико-методичні засади суспільно- географічного дослідження системи торговельного обслуговування населення». Зав. лабораторією П.О. Кобилін представив доповідь за темою семінару та наробки за темою його дисертаційного дослідження. Тема семінару та доповідь викликала жваву наукову дискусію.

Листопад 2016

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся черговий науково-методичний семінар по темі: «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)». Власні наукові наробки представили проф. Л.М. Нємець, доц. Ю.І. Кандиба та доц. К.Ю. Сегіда. Проведена активна дискусія за темою семінару.

Грудень 2016

Проведений науково-методичний семінар за темою «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону». Найактивнішу участь у обговоренні питань семінару приймали проф. Нємець Л. М., доц. Кандиба Ю. І. та доц. Гусєва Н. В. Було вирішено розпочати роботу над науковою монографією за темою науково-методичного семінару.

Грудень 2016

На кафедрі відбувся черговий науково-методичний семінар за темою: «Теоретичне обґрунтування розробки методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації». На семінарі доповідали доц. Сегіда К. Ю., доц. Гусєва Н. В. та ст. викл. Барило І. М. Тема семінару викликала активну дискусію серед співробітників кафедри.

Лютий 2017

На кафедрі проведений перший в цьому календарному році  науково-методичний семінар за темою «Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем». Найактивнішу участь у обговоренні питань семінару приймали доц. Сегіда К. Ю., доц. Гусєва Н. В. та ст. викл. Барило І. М.

Березень 2017

Проведений науково-методичний семінар за темою «Теоретично-методологічне обґрунтування виділення адміністративно- територіальних громад Первомайського району Харківської області». На семінарі за допомогою в режимі онлайн проведені переговори з головою адміністрації Первомайського району Павленко В.М. щодо проведення дослідження за темою наукового семінару за замовленням адміністрації.

Квітень 2017

На кафедрі відбувся черговий науково-методичний семінар за темою: «Суспільно-географічні особливості дослідження просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова)». Ст. викл. Мазурова А.В. представила доповідь за темою семінару та наробки за темою її дисертаційного дослідження. Тема семінару та доповідь викликала жваву наукову дискусію серед співробітників кафедри.

Квітень 2017

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся черговий науково-методичний семінар по темі: «Теоретико-методологічні особливості дослідження суспільно-географічних та просторових особливостей формування та розвитку системи розселення Харківської області». Власні наукові наробки представили проф. Нємець К. А. та асп. Кравченко К. О. Проведена активна дискусія за темою семінару.

Травень 2017

На кафедрі відбувся черговий науково-методичний семінар за темою: «Оціночно-прогностична модель трансформації демографічної системи регіону (на прикладі Харківської області)». Доц. Сегіда К.Ю. представила доповідь за темою семінару та наробки за темою її дисертаційного дослідження. Тема семінару та доповідь викликала жваву наукову дискусію серед професури кафедри.

Травень 2017

Проведений науково-методичний семінар за темою «Територіальне планування м. Харкова та Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико- методична розробка». Було обговорено результати виконання госпрозрахункової теми. Співробітники кафедри та виконавці теми презентували наукові наробки за вказаною темою.