Науково-методологічний семінар


На кафедрі щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. Після доповідей відбувається їх активне обговорення колегами, висловлюються критичні зауваження та даються рекомендації. Проведення семінарів допомагає молодим науковцям коригувати наукові пошуки, направляти дослідження у правильне русло.

Під час семінарів відбувається також ознайомлення з новітніми науковими досягненнями у галузі соціально-економічної географії, аналізуються автореферати дисертацій, обговорюються публікації у збірниках наукових праць та матеріали конференцій.