Науково-методологічний семінар


На кафедрі щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. Після доповідей відбувається їх активне обговорення колегами, висловлюються критичні зауваження та даються рекомендації. Проведення семінарів допомагає молодим науковцям коригувати наукові пошуки, направляти дослідження у правильне русло.

Під час семінарів відбувається також ознайомлення з новітніми науковими досягненнями у галузі соціально-економічної географії, аналізуються автореферати дисертацій, обговорюються публікації у збірниках наукових праць та матеріали конференцій.

 

Інформація про проведені науково-методологічні семінари у 2016-2018 навчальному році

17 грудня 2018 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання науково-методологічного семінару факультету геології, географії, рекреації і туризму на тему: «Суспільна географія ХХІ століття: особливості досліджень та їх реалізація (зарубіжний досвід та вітчизняні реалії)».

У рамках семінару було розглянуто наступні питання:

 • сучасні виклики географічній науці в цілому та суспільно-географічній – зокрема;
 • нові наукові напрями для спільних міждисциплінарних досліджень, пошуку можливостей їх фінансування на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • вимоги до публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
 • вимоги до наукової публікації на основі конкретного дослідження;
 • етика та доброчесність вченого – основа якісного дослідження та його публікації;
 • із досвіду участі кафедри в міжнародних конференціях (39-й Азіатській конференції з дистанційного зондування «Asian Conference on Remote Sensing (ACRS)», 14-19 жовтня 2018 р. у м. Куала-Лумпур, Малайзія, 32-ій Міжнародній конференції Асоціації управління бізнес-інформацією «International Business Information Management Association» (IBIMA) 15-18 листопада 2018 р. у м. Севілья, Іспанія).

10 травня 2018 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся науково-методичний семінар аспіранта кафедри Кравченко К.О. за темою дисертаційного дослідження: «Теоретико-методичні аспекти суспільно-географічного дослідження формування та розвитку регіональної системи розселення» (науковий керівник: д. геогр. н., проф. Нємець Костянтин Аркадійович) та аспіранта кафедри Чуєва О.С. на тему «Теоретико-методичні особливості просторового ГІС-аналізу інфраструктурної складової урбогеосистеми» (науковий керівник: д. геогр. н., проф. Костріков С.В.).

5 березня 2018 р. відбувся семінар аспірантки кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Мазурової Анастасії Володимирівни за матеріалами кандидатської дисертації на тему: «Суспільно-географічні особливості просторової організації міської соціогеосистеми (на прикладі міста Харкова)».

9 жовтня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся Методологічний семінар на тему: «Адаптація навчально-освітнього процесу у вищій школі у відповідності до викликів ХХІ століття: імплементація закону України «Про освіту» за участю аспірантів та викладачів факультету геології, географії, рекреації і туризму. Доповідачем на семінарі була завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства доктор географічних наук, професор Нємець Л.М. У своїй доповіді Людмила Миколаївна розповіла присутнім на компетентностях випускника вищого навчального закладу, еволюції освітнього простору, акцентувала увагу на компетентнісному підході в освітньому процесі, креативній активності викладача як мотиваційного чинника розвитку особистості студентів ВНЗ, нею узагальнено інноваційні форми і методи навчання у ВНЗ, запропоновано теми наступних методологічних семінарів.

 

20 вересня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Антропогенний фактор ландшафтних змін та їх суспільно-географічні наслідки».

У роботі семінару взяли участь науковці з Іспанії, Німеччини, України. З доповідями виступили: професор Хосеп Віла Субірос (Університет Жирони, Іспанія), професор С.В. Костріков (ХНУ імені В.Н. Каразіна), доцент В.П. Воровка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), доцент І.О. Пилипенко (Херсонський державний університет).

У доповідях піднімалися актуальні проблеми взаємодії людини і довкілля, наголошувалася роль географічної науки у їх розв’язанні, були окреслені перспективні напрями регіональних наукових досліджень, спрямованих на оптимізацію взаємодії у системі «Природа – Населення – Господарство».

 

13 червня 2017 р. кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства спільно з фахівцями Альбертського університету (Канада), що працюють над Кюле дослідницьким проектом «Демократичні реформи державного управління в Україні» було проведено черговий онлайн-семінар. На семінарі було заслухано доповідь старшого наукового співробітника Інституту Євроатлантичного співробітництва (м. Київ) доктора Андреаса Умланда на тему: «6 майбутніх України: конкуруючі сценарії безпеки для європейської стрижневої держави». Після закінчення доповіді співробітники та студенти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства мали змогу взяти участь в обговоренні сучасних геополітичних, геоекономічних проблем в Україні.

 

25 квітня 2017 р. кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства спільно з фахівцями Альбертського університету (Канада), що працюють над Кюле дослідницьким проектом «Демократичні реформи державного управління в Україні» було проведено черговий онлайн-семінар. На семінарі було заслухано доповідь професора Альбертського університету Девіда Марплза на тему: «Декомунізація в Україні: реалізація – за і проти». Після закінчення доповіді співробітники та студенти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства мали змогу взяти участь в обговоренні питань, пов’язаних із процесами декомунізації в Україні.

 

16 травня 2017 р. кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства спільно з фахівцями Альбертського університету (Канада), що працюють над Кюле дослідницьким проектом «Демократичні реформи державного управління в Україні» було проведено черговий онлайн-семінар. На семінарі було заслухано доповідь викладача школи соціальних та політичних наук Університету Глазго (Великобританія) доктора Аммона Ческіна на тему: «Російськомовні (не) ідентичності на пострадянському просторі». Після закінчення доповіді співробітники та студенти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства мали змогу взяти участь в обговоренні сучасних етнічних, мовних проблем в країнах пострадянського простору та Україні зокрема.

7 березня 2017 р. кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства спільно з фахівцями Альбертського університету (Канада), що працюють над Кюле дослідницьким проектом «Демократичні реформи державного управління в Україні» було проведено черговий онлайн-семінар. На семінарі було заслухано доповідь професора міжнародної торгівлі юридичного факультету Альбертського університету Лінди Рейф на тему: «Український парламентський уповноважений з прав людини: побудова верховенства права, прав людини і ефективне управління?». Після закінчення доповіді співробітники та студенти кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства мали змогу взяти участь в обговоренні питань, пов’язаних із захисту прав людини в Україні, удосконалення роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

19 квітня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Просторові трансформації у країнах Центральної та Східної Європи», у якому взяли участь науковці з України, Угорщини, Естонії та інших країн світу. В рамках семінару з доповідями виступили:

 • д.геогр.н., проф. Костянтин Мезенцев (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна) на тему «Трансформації міського простору в Україні: між деградацією та джентрифікацією»;
 • доктор філософії з географії Давід Карачоні (Географічний інститут Угорської академії наук, Угорщина) на тему «Просторова трансформація після ядерних катастроф – порівняння Фукусіми і Чорнобиля»;
 • д.геогр.н., проф. Микола Барановський (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна) на тему «Пострадянська трансформація сільського простору в Україні: від поляризації до децентралізації»;
 • к.геогр.н., докторант Катерина Сегіда (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна) на тему «Концепція геодемографічної системи регіону: суспільно-географічне дослідження»;
 • д.геогр.н., ст. наук. співробіт. Григорій Підгрушний (Інститут географії НАН України, Україна) на тему: «Візуальна інформація про міські громадські простори як показник соціальних настроїв»;
 • аспірант Анастасія Мазурова (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна) на тему: «Велике місто як соціогеосистема»;
 • к.геогр.н., доц. Анатолій Мельничук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна) на тему: «Реформа територіальної організації влади в Україні: стан та перспективи формування спроможних об`єднаних територіальних громад».

В рамках семінару було проведено:

- презентацію колективної монографії «Інноваційно-інвестиційний потенціал як основа конкурентоспроможності регіону (на прикладі Харківської області)» (за загал. ред. Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіди);
- круглий стіл, де молоді науковці, аспіранти, магістранти обговорили питання семінару «Суспільно-географічні дослідження в аспекті цивілізаційних викликів та сучасних регіональних проблем». Виступили 12 осіб з доповідями, які стосуються проблем регіонального розвитку, геодемографічних досліджень, рекреаційної географії і туризму.

6 грудня 2016 р. кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства спільно з фахівцями Альбертського університету (Канада), що працюють над Кюле дослідницьким проектом «Демократичні реформи державного управління в Україні» було проведено черговий онлайн-семінар. На семінарі було заслухано доповідь лідера дослідницької групи Проекту з питань ефективного управління та верховенства права, старшого радника з питань сучасної України Канадського інституту українознавства Альбертського університету, доктора філософії з політичних наук, професора Богдана Гарасиміва на тему: «Антикорупційна політика та дії у пробудженні революції Євромайдану в Україні».

7 лютого 2017 р. кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства спільно з фахівцями Альбертського університету (Канада), що працюють над Кюле дослідницьким проектом «Демократичні реформи державного управління в Україні», було проведено черговий онлайн-семінар. На семінарі було заслухано спільну доповідь д.г.н., професора, завідувача кафедри Нємець Людмили Миколаївни, д.г.н, професора, професора кафедри Кострікова Сергія Васильовича та к.г.н, доцента, докторанта кафедри Сегіди Катерини Юріївни на тему: «Геоінформаційний підхід в урбаністичних дослідженнях з реалізації демократії на рівні місцевого самоврядування». Після закінчення доповіді присутні взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних із особливостями застосування геоінформаційних технологій у практичній діяльності.