Дискусійний клуб


Одним із видів творчого пошуку студентів на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця виступає їх участь у роботі наукового дискусійного клубу, який об’єднує студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри. На засіданнях цього клубу, які проводяться щомісяця вже не один рік, обговорюються актуальні проблеми, пов’язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо.

Діяльність клубу базується на демократичних засадах. Участь у його роботі беруть всі бажаючі, від першокурсників до декана факультету. Засідання відбуваються за заздалегідь затвердженим планом, тематику засідань якого пропонують самі студенти. Робота клубу відбувається у формі дебатів, де одні студенти виступають у ролі доповідачів з певної теми, а інші – у ролі опонентів та рецензентів. Експертами зазвичай виступають незалежні спостерігачі – студенти, аспіранти, викладачі з інших кафедр університету або представники органів державної влади місцевого та обласного рівня, залежно від теми, що обговорюється.

Знання та навички, набуті студентами під час засідань дискусійного клубу, допомагають молодим людям краще орієнтуватися у проблемах сучасного суспільства, заохочують їх до активних наукових пошуків, формують вміння працювати у команді, знаходити нестандартні рішення вирішення тих чи інших проблем, закладають основи толерантного спілкування, формують ораторські здібності тощо. Участь у дебатах наукового дискусійного клубу також допомагає розвивати у студентів і інші важливі якості особистості, зокрема – підвищує навчальну мотивацію, розвиває самосвідомість, вчить об’єктивно оцінювати себе і своїх товаришив, дозволяє студентам вільно висловлювати свою думку, розвиває наукове мовлення тощо.

Участь у роботі наукового дискусійного клубу також сприяє підготовці студентів до науково-практичних конференцій, колоквіумів, семінарів, адже під час дебатів вони вчаться чітко формувати свою думку, логічно, структурно і послідовно будувати свій виступ, відстоювати власну точку зору, давати рецензію своїм опонентам тощо.

Таким чином, продумана і чітка організація такої форми навчально-виховної роботи як проведення засідань дискусійного клубу сприяє підвищенню творчої активності студентів, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність не тільки окремої кафедри, а й всього колективу ВНЗ.

ПЛАН

роботи дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця

на 2023/2024 навчальний рік

 

Тема засідання Дата проведення Відповідальні за проведення засідання
1. Обговорення науково-дослідних проблем спеціальностей Вересень 2023 р. Нємець Л.М.,

завідувач кафедри

Кравченко К.О.,

аспранти,

магістранти

2. Обговорення результатів міжнародної науково-практичної конференції «Регіон – 2023: стратегія оптимального розвитку». Жовтень 2023 р. Кандиба Ю.І.

Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

3. Сучасна студентська наука: проблеми та перспективи Листопад 2023 р. Кравченко К.О.,

Ушкварок Д.О.

аспіранти, магістранти.

4. Наукова робота студентів: як обрати актуальне дослідження та підготувати статтю, конкурентоспроможну у світовому науковому просторі Грудень 2023 р. Сегіда К.Ю.

Кравченко К.О.,

аспіранти

5. Ефективна наукова комунікація на міжнародному рівні. Лютий 2024 р. Кобилін П. О.

Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

6. Досвід кафедри СЕГІР у програмах з академічної мобільності, перспективи подальшої роботи. Березень 2024 р. Телебєнєва Є.Ю.,

Кравченко К.О., Ушкварок Д.О., Козак В.С.

аспіранти, магістранти.

7. Обговорення результатів проведення міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковці «Регіон – 2024: суспільно-географічні аспекти». Квітень 2024 р. Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.