Дискусійний клуб


Одним із видів творчого пошуку студентів на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виступає їх участь у роботі наукового дискусійного клубу, який об’єднує студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри. На засіданнях цього клубу, які проводяться щомісяця вже не один рік, обговорюються актуальні проблеми, пов’язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо.

Діяльність клубу базується на демократичних засадах. Участь у його роботі беруть всі бажаючі, від першокурсників до декана факультету. Засідання відбуваються за заздалегідь затвердженим планом, тематику засідань якого пропонують самі студенти. Робота клубу відбувається у формі дебатів, де одні студенти виступають у ролі доповідачів з певної теми, а інші – у ролі опонентів та рецензентів. Експертами зазвичай виступають незалежні спостерігачі – студенти, аспіранти, викладачі з інших кафедр університету або представники органів державної влади місцевого та обласного рівня, залежно від теми, що обговорюється.

Знання та навички, набуті студентами під час засідань дискусійного клубу, допомагають молодим людям краще орієнтуватися у проблемах сучасного суспільства, заохочують їх до активних наукових пошуків, формують вміння працювати у команді, знаходити нестандартні рішення вирішення тих чи інших проблем, закладають основи толерантного спілкування, формують ораторські здібності тощо. Участь у дебатах наукового дискусійного клубу також допомагає розвивати у студентів і інші важливі якості особистості, зокрема – підвищує навчальну мотивацію, розвиває самосвідомість, вчить об’єктивно оцінювати себе і своїх товаришив, дозволяє студентам вільно висловлювати свою думку, розвиває наукове мовлення тощо.

Участь у роботі наукового дискусійного клубу також сприяє підготовці студентів до науково-практичних конференцій, колоквіумів, семінарів, адже під час дебатів вони вчаться чітко формувати свою думку, логічно, структурно і послідовно будувати свій виступ, відстоювати власну точку зору, давати рецензію своїм опонентам тощо.

Таким чином, продумана і чітка організація такої форми навчально-виховної роботи як проведення засідань дискусійного клубу сприяє підвищенню творчої активності студентів, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність не тільки окремої кафедри, а й всього колективу ВНЗ.

ПЛАН

роботи дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

на 2019/2020 навчальний рік

 

Тема засідання Дата проведення Відповідальні за проведення засідання
1. Знайомство з кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства Вересень 2019 Нємець Л. М., завідувач кафедри

Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти,

2. Академічна доброчесність Вересень 2019 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти,

3. Обговорення результатів міжнародної науково-практичної конференції «Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку». Жовтень 2019 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

4. Сучасна студентська наука: проблеми та перспективи Листопад 2019 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

5. Наукова робота студентів: як обрати актуальну проблематику та підготувати статтю, конкурентоспроможну у світовому науковому просторі Листопад 2019 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

6. Використання сучасних інформаційних технологій для візуалізації результатів наукових досліджень Грудень 2019 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

7. Наукові дебати з питань проблем розвитку географічної науки в Україні та світі Січень 2020 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

8. Ефективна наукова комунікація на міжнародному рівні. Лютий 2020 Кобилін П. О.

Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

9. Досвід кафедри СЕГІР у програмах з академічної мобільності. Березень 2020 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

10. Обговорення результатів проведення міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковці «Регіон – 2020: суспільно-географічні аспекти». Підведення підсумків діяльності дискусійного клубу у 2019-2020 н.р. Квітень 2020 Кравченко К.О.,

аспіранти, магістранти.

Інформація про проведені дискусійні клуби у 2016-2017 навчальному році

28 вересня 2016 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Особливості організації науково-дослідної роботи студентів:  суспільно-географічні напрями, можливості, проблеми, протиріччя». Студенти, аспіранти, докторанти та викладачі кафедри обговорили питання пов’язані з організацією науково-дослідної роботи студентів, проблеми активізації участі студентів кафедри у програмах академічної мобільності студентів.

У роботі дискусійного клубу також взяли участь гості з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, к.геогр.н. Корома Н. С., інженер науково-дослідного сектору регіональних проблем політики та економіки та інженер науково-дослідного сектору регіональних проблем політики та економіки Козир М. М., який ознайомив присутніх з особливостями географічних досліджень на основі пошукових систем  популярних соціальних мереж.

26 жовтня 2016 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Круглий стіл з провідними науковцями соціо-економіко-географами України у галузі суспільної географії». В роботі дискусійного клубу взяли участь д.геогр.н, проф. кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Нємець К.А. та Мезенцев К.В., які зробили доповіді з питань використання новітніх методів дослідження у суспільній географії.

23 листопада 2016 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Маршрутні практики як основа формування практичних компетентностей фахівців у галузі суспільної географії, рекреації і туризму».  Під час засідання студенти групи ГЦ-32 поділилися своїми враженнями від проходження практики у різних регіонах Західної та Північної України студентам групи ГЦ-22, які будуть проходити практику цього літа.

14 грудня 2016 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Особливості дослідження низових адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Купянського району Харківської області)». Студенти групи ГЦ-42 представили звіт з комплексної навчально-дослідницької експедиції у Купянському районі Харківської області, в якому булу розкрито особливості соціально-економічного розвитку цього району. Студенти також поділилися своїми враженнями від проходження практики та відповіли на усі питання студентам групи ГЦ-32, які будуть проходити її цього літа.  

22 березня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Виробничі практики і їх роль у формуванні професійної майстерності соціо-економіко-географів». Студенти V курсу розповіли студентам, аспірантам та викладачам кафедри про результати виробничої практики у науково-дослідних та освітніх установах міста Києва. 

12 квітня 2017 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства відбулось засідання дискусійного клубу на тему: «Підбиття підсумків роботи дискусійного клубу за рік та відзначення найактивніших його учасників». Під час засідання клубу студентів-відмінників та переможців різноманітних університетських, всеукраїнських та міжнародних конференцій було нагороджено почесними грамотами.