Навчальні плани кафедри


Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства здійснює підготовку за наступними спеціальностями, освітньо-професійними програмами та спеціалізаціями:

Перший курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр географії; економічної, соціальної географії та регіонального розвитку (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії; географії рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії; економічної, соціальної географії та регіонального розвитку (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 5 років)
 • Бакалавр географії; географії рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 5 років)

Другий курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр географії (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія» (термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії, географії рекреації і туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

Третій курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр наук про Землю, географії (Спеціальність 103 «Науки про Землю», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр наук про Землю, географії (Спеціальність 103 «Науки про Землю», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

Четвертий курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр географії (Напрям підготовки 6.040104. Географія, спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії (Напрям підготовки 6.040104. Географія, спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

П’ятий курс:

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії (Напрям підготовки 6.040104. Географія, спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

 

Перший курс:

Денна форма навчання

 • Магістр географії, географії рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії, економічної, соціальної географії та регіонального розвитку (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії, геоінформаційних систем в територіальному управлінні (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи в територіальному управлінні", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр середньої освіти (географії); географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Заочна форма навчання

 • Магістр географії, географії рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії, економічної, соціальної географії та регіонального розвитку (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр середньої освіти (географії); географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Другий курс:

Денна форма навчання

 • Магістр географії, економічної та соціальної географії (Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії, географії рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Заочна форма навчання

 • Магістр географії, економічної та соціальної географії (Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

 

Спеціальність 014.07. Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

 

Спеціальність 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма «Географія» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Спеціальність 106 "Географія"

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Географія» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Тимчасовий стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 106 «Географія»

 

Напрям підготовки 6.040104. Географія

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за освітньо-професійною програмою 6.040104  Географія