Навчальні плани кафедри


Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства здійснює підготовку за наступними спеціальностями, освітньо-професійними програмами та спеціалізаціями:

Перший курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр середньої освіти (географії): географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії: економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії; географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії: геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство", термін навчання – 4 роки)

 

Другий курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр географії: економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії: географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії: економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 5 років)
 • Бакалавр географії: географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 5 років)

 

Третій курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр географії (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія» (термін навчання – 4 роки)
 • Бакалавр географії: географії рекреації і туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

 

Четвертий курс:

Денна форма навчання

 • Бакалавр наук про Землю, географії (Спеціальність 103 «Науки про Землю», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 4 роки)

Заочна форма навчання

 • Бакалавр наук про Землю, географії (Спеціальність 103 «Науки про Землю», освітньо-професійна програма "Географія", спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

П’ятий курс:

Заочна форма навчання

 • Бакалавр географії (Напрям підготовки 6.040104. Географія, спеціалізація «Економічна та соціальна географія», термін навчання – 5 років)

 

Перший курс магістратури:

Денна форма навчання

 • Магістр географії; географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії; економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна та соціальна географія", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр середньої освіти (географії); географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Заочна форма навчання

 • Магістр географії; географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії; економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна та соціальна географія", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр середньої освіти (географії); географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

 

Другий курс магістратури:

Денна форма навчання

 • Магістр географії, географії рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії, економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр середньої освіти (географії); географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

Заочна форма навчання

 • Магістр географії; географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр географії; економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток", термін навчання – 1 рік 4 місяці)
 • Магістр середньої освіти (географії); географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», термін навчання – 1 рік 4 місяці)

 

Спеціальність 014.07. Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

 

Спеціальність 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма «Географія» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма  

Спеціальність 106 "Географія"

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Географія» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство» (бакалавр)

Навчальний план, денна форма навчання

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Проект освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія» (магістр)

Навчальний план, денна форма навчання

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Тимчасовий стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 106 «Географія»

Напрям підготовки 6.040104. Географія

Навчальний план, заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за освітньо-професійною програмою 6.040104  Географія