Плани роботи кафедри


Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства здійснює підготовку студентів на денному та заочному відділені за рівнями вищої освіти:

-  бакалавр географії (спеціальність 106 "Географія", освітня програма "Географія", термін навчання - 4 роки на денному відділені та 5 років на заочному відділені);

-  бакалавр географії (спеціальність 106 "Географія", освітня програма "Географія рекреації і туризму", термін навчання - 4 роки на денному відділені та 5 років на заочному відділені);

-  бакалавр географії (напрям підготовки 6.040104 "Географія", термін навчання - 4 роки на денному відділені та 5 років на заочному відділені);

-  бакалавр з наук про Землю (спеціальність 103 "Науки про Землю", освітня програма "Географія", термін навчання - 4 роки на денному відділені та 5 років на заочному відділені);

-  магістр з наук про Землю (спеціальність 103 "Науки про Землю", освітня програма "Економічна та соціальна географія", термін навчання - 2 роки на денному відділенні).

- магістр з наук про Землю (спеціальність 103 "Науки про Землю", освітня програма "Географія рекреації і туризму", термін навчання - 2 роки на денному відділенні).

-  магістр географії (спеціальність 106 "Географія", освітня програма "Економічна та соціальна географія", термін навчання - 1,5 роки на денному відділені);

-  магістр географії (спеціальність 106 "Географія", освітня програма "Географія рекреації і туризму", термін навчання - 1,5 роки на денному відділені);

 

Освітня програма "Географія" підготовки бакалавра за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

Освітня  програма "Економічна та соціальна географія" підготовки магістра за спеціальністю 103 «Науки про Землю» 

Освітня  програма "Географія рекреації та туризму" підготовки магістра за спеціальністю 103 «Науки про Землю» 

Освітня  програма підготовки бакалавра за напрямом 6.040104 Географія

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за освітнью програмою 6.040104  Географія

 

Інформація про програму підготовки «Географія»

Інформація про програму підготовки «Географія рекреації і туризму»

Інформація про програму підготовки «Економічна та соціальна географія» 

 

Скачати навчальний план денного відділення (.xls)

Скачати навчальний план заочного віддлення (.xls)

Скачати робочий навчальний план денного відділеннія (.xls)

Скачати робочий навчальний план заочного відділеннія (.xls)

Скачати план роботи кафедри (.xls)

 

 

Навчальні дисципліни за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

  1. Нормативні навчальні дисципліни. Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі, інформатика з основами геоінформатики, регіональна економічна і соціальна географія, основи суспільної  географії, економічна і соціальна  географія України, основи менеджменту, основи соціальної географії, історична географія з основами етнографії, географічні інформаційні системи,  географія світового господарства.
  2. Дисципліни за вибором.  Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум), географія населення з основами демографії, географія сфери послуг, теорія і методологія суспільної географії, основи  суспільно-географічного моделювання, рекреаційна географія з основами екскурсознавства, суспільно-географічна регіоналістика України, політична географія з основами геополітики, регіональні проблеми стійкого розвитку

Навчальні дисципліни за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

  1. Нормативні навчальні дисципліни. Інформаційна географія і ГІС, зарубіжні теорії суспільної географії, суспільно-географічне прогнозування, туристсько-рекреаційні ресурси світу.
  2. Дисципліни за вибором. Основи підприємництва, семінар з проблем регіонального розвитку, просторовий та системний аналіз в суспільній географії, типологія країни світу, основи державного управління, практикум: Регіональна екскурсійна діяльність, географія сільського господарства

Навчальні дисципліни за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

  1. Нормативні навчальні дисципліни. Інформаційна географія і ГІС, зарубіжні теорії суспільної географії, суспільно-географічне прогнозування, туристсько-рекреаційні ресурси світу, науково-дослідницький практикум з суспільної географії, Практикум: Сучасні технології наукових досліджень, організація туристичної діяльності, управління туристсько-рекреаційною діяльністю, науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень, семінар з проблем рекреації і туризму.

Дисципліни за вибором. Семінар з суспільної географії, географія АПК, Просторовий та системний аналіз в суспільній географії, науковий семінар, географічне країнознавство, інформаційні технології в територіальному менеджменті, менеджмент підприємницької діяльності, практикум з проблем світового господарства, практикум з проблем регіонального розвитку, семінар з проблем рекреації і туризму, рекреаційне країнознавство, системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності, науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень, географія внутрішнього туризму, екскурсознавство, управління туристсько-рекреаційною діяльністю, практикум: Планування екскурсійних маршрутів, практикум з організації рекреаційної діяльності.

Переваги підготовки студентів кафедри полягають у викладанні дисциплін економічного та екскурсійно-туристичного спрямування, проведенні занять у сучасних комп'ютерних лабораторіях та із застосуванням мультимедійного обладнання, вивченні різних іноземних мов за індивідуальним вибором студента, проходженні стажувань на підприємствах, проведені цікавих навчальних практик, у тому числі закордонних, участі студентів у конференціях, конкурсах, соціальних та волонтерських програмах. Більшість курсів кафедри забезпечені методичними посібниками.