Erasmus +


Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства заключила договори щодо академічної мобільності та співробітництва з:

  • Талліннським університетом (Естонія) https://www.tlu.ee/en /посилання на договір/