Erasmus +


Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця  заключила договори щодо академічної мобільності та співробітництва з: