Міжнародне співробітництво


Один із важливих інтеграційних процесів у сфері освіти є академічна мобільність, яка надає можливість студентам, аспірантам та викладачам навчатися деякий період часу в різних вищих навчальних закладах.

Процес академічної мобільності дуже важливий, адже він сприяє підвищенню якості освіти, міжкультурному розвитку та досконалішій підготовці майбутніх кваліфікованих спеціалістів.

Основними документами, які регламентують реалізацію права на академічну мобільність є Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579. На основі зазначеного положення було затверджено й положення нашого університету про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність.

Відповідно до зазначених положень за місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на:

  • внутрішню – право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ВНЗ в межах України;
  • міжнародну – право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ВНЗ поза межами України.

Згідно Постанові академічна мобільність поділяється на 2 види:

- ступенева мобільність, яка передбачає здобуття певного рівня вищої освіти;

- кредитна мобільність, яка передбачає здобуття компетентностей або кредитів Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи.

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, які здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра у вітчизняних ВНЗ, є:

  • навчання за програмами академічної мобільності;
  • мовне стажування;
  • наукове стажування.

Крім того, навчальний відділ нашого університету, як ще одну форму академічної мобільності студентів, виділяє академічну мобільність за власною ініціативою. Це, коли студенти самостійно знаходять програми стажування, подають відповідні документи та приймають участь у цих заходах.

Кафедра співпрацює з багатьма українськими та закордонними ВНЗ, організаціями, установами. Має договори про співпрацю з університетом м. Жирона (Іспанія) /посилання на договір/, університетом м. Орадя (Румунія) /посилання на договір/, Могильовським державним університетом імені А.О. Кулєшова (Білорусь); Курським державним університетом (РФ); Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та ін.

Студенти, аспіранти та співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових, освітніх та науково-освітніх програмах і проектах.

Інформацію про стипендії для міжнародного навчання та наукового стажування можна знайти за наступним посиланням:

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/anons/2016-12-31/buleten.pdf

Презентація "Академічна мобільність студентів та викладачів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства за 2016/2017 н.р.