Правила та терміни прийому документів


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  оголошує  прийом  на підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за рівнями вищої освіти бакалавра та магістра, спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без  громадянства,  які  проживають  на  території  України  на законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до  Університету  на  всі  рівні вищої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Порядок прийому

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви лише в електронній формі. Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті, що працює тільки протягом вступної кампанії.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв вступник зазначає у кожній із заяв її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У паперовій формі можуть подавати лише абітурієнти, які вступають за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цього Порядку, хочуть реалізувати своє право на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому, мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників ЗНО, сертифікаті ЗНО, подають іноземний документ про освіту, документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення, заяву після завершення строків роботи електронних кабінетів, не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти тощо, а також іноземці та особи без громадянства.

Документи до вступу:

 1. Заява про участь у конкурсному відборі;
 2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
 3. Результат Національного мультіпредметного тесту або сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з наведених предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 4. Паспорт та копія перших сторінок і сторінки реєстрації місця проживання;
 5. Ідентифікаційний код (оригінал та його копія);
 6. 6 фотокарток 3х4;
 7. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків).

 

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Вступники на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, окрім випадків, зазначених у Правилах прийому.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Перелік документів

Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі (в електронній формі, крім випадків, зазначених у Правилах прийому);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію екзаменаційного листка магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту (у визначених Правилами прийому випадках);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня 2022 року.

Після проведення вступних іспитів та завершення прийому заяв та документів формується рейтинговий список абітурієнтів із зазначенням рекомендованих до зарахування.

Виконання вступниками вимог для зарахування до 18:00 24 вересня 2022 року (за державним замовленням), до 30 вересня 2021 року (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Графік роботи Приймальної комісії

 

29 липня – 1 жовтня:

 • понеділок–п’ятниця з 10:00 до 16:00 (8, 23 серпня і 2 вересня — до 18:00; 24 серпня — святковий день);
 • субота — з 10:00 до 15:00 (24 вересня — до 18:00);
 • неділя — вихідний день (25 вересня — з 10:00 до 15:00).

Перелік конкурсних предметів для вступу до магістратури

Освітня програма, спеціальність Іспити
Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)

 

·           Вступний іспит з іноземної мови;

·           Фаховий екзамен з економічної тасоціальної географії і методики її викладання (письмово)

Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (спеціальність 106 Географія) ·           Вступний іспит з іноземної мови

·           Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)

Географія рекреації та туризму (спеціальність 106 Географія) ·           Вступний іспит з іноземної мови

·           Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)

 

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2022 році

ПРОГРАМА вступного екзамену (в усній формі) з географії для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії і методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

Приклад завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії і методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

 

Програма додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань додаткового фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)