Правила та терміни прийому документів


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  оголошує  прийом  на підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за рівнями вищої освіти, спеціальністю 106 "Географія" освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без  громадянства,  які  проживають  на  території  України  на законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до  Університету  на  всі  рівні вищої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Про затвердження деяких  нормативно-правових актів з питань  прийому на навчання до закладів вищої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 • Денна форма навчання – з 01 липня 2020 року до 30 серпня 2020 року
 • Заочна форма навчання – з 01 липня 2020 року до 30 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, що проводить Університет

 • Денна форма навчання – 24 червня 2020 року
 • Заочна форма навчання – 24 червня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, що проводить Університет

для вступників за державним замовленням – 06 липня 2020 року (денна і заочна форми навчання);

для вступників за контрактом – 11 липня 2020 року (денна форма навчання), 1 серпня 2020 р. (заочна форма навчання)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 • Денна форма навчання – 22 липня 2020 року о 18.00 годині
 • Заочна форма навчання:

для вступників за державним замовленням – 22 липня 2020 року о 18.00 годині;

для вступників за контрактом – 09 серпня 2020 року

 

Графік роботи Приймальної комісії

 

Відбіркові комісії для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра працюють:

 • з 06 травня по 03 червня 2020 року, з 17 червня по 25 червня 2020 року

з 06 липня по 12 липня 2020 року:

 • з понеділка по п’ятницю з 10.00 години до 15.00 години (03 червня 2020 року до 18.00 години);
 • субота, неділя – вихідні дні;

Відбіркові комісії факультету працюють:

з 13 липня по 26 липня 2020 року:

 • з понеділка по п’ятницю з 10.00 години до 16.00 години (16, 22 липня
  2020 року — до 18.00 години),
 • субота — з 10.00 години до 15.00 години,
 • неділя — вихідний день;

з 27 липня по 31 липня 2020 року:

 • з 09.00 години до 16.00 години (31 липня 2020 року – до 18.00 години);

з 01 серпня по 20 серпня 2020 року:

 • з понеділка по суботу з 10.00 години до 15.00 години (10 серпня 2020
  року відбіркові комісії для прийому на навчання для здобуття ступеня
  магістра працюють до 18.00 години);
 • неділя — вихідний день

 

Документи до вступу:

 1. Заява про участь у конкурсному відборі;
 2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
 3. Cертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з наведених предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 4. Паспорт та копія перших сторінок і сторінки реєстрації місця проживання;
 5. Ідентифікаційний код (оригінал та його копія);
 6. 6 фотокарток 3х4;
 7. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків).

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(для здобуття рівня вищої освіти бакалавра)

-         українська мова та література (100 балів)

-         географія (100 балів)

-         математика або іноземна мова (на вибір) (100 балів)

 

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти бакалавр з напряму підготовки – 6.040104 Географія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здаються фаховий іспит з географії, додаткове фахове виробування із загальної географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньо-професійної програми «Економічна та соціальна географія» спеціальності 106 Географія здаються фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово),  ЗНО з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з географії (письмово) складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньо-професійної програми «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія здаються фаховий екзамен з географії рекреації та туризму, ЗНО з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з загальної географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньо-професійної програми «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) здаються фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання, ЗНО з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з суспільної географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2020 році

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Приклад завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Програма фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Програма фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Програма додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань додаткового фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)