Правила та терміни прийому документів


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  оголошує  прийом  на підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за рівнями вищої освіти, спеціальністю 106 "Географія" освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без  громадянства,  які  проживають  на  території  України  на законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до  Університету  на  всі  рівні вищої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Про затвердження деяких  нормативно-правових актів з питань  прийому на навчання до закладів вищої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 • Денна форма навчання – з 01 липня 2019 року до 30 серпня 2019 року
 • Заочна форма навчання – з 01 липня 2019 року до 30 серпня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

 • Денна форма навчання – 10 липня 2019 року
 • Заочна форма навчання – з 10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить Університет

 • Денна форма навчання – 16 липня 2019 року о 18.00 годині
 • Заочна форма навчання:

для вступників за державним замовленням – 16 липня 2019 року о 18.00 годині;

для вступників за контрактом – 02 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 • Денна форма навчання – 22 липня 2019 року о 18.00 годині
 • Заочна форма навчання:

для вступників за державним замовленням – 22 липня 2019 року о 18.00 годині;

для вступників за контрактом – 08 серпня 2019 року

 

Графік роботи Приймальної комісії

10 липня – 26 липня 2019 року:

 • понеділок-п’ятниця – з 10.00 до 16.00 (16, 22, 26 липня 2019 року — до 18.00),
 • перерва - з 13.00 до 14.00,
 • субота — з 10.00 до 15.00,
 • неділя — вихідний день;

27 липня – 31 липня 2019 року:

 • понеділок-субота – з 09.00 до 16.00 (31 липня 2019 року – до 18.00 години);
 • перерва - в 13.00 до 14.00,
 • неділя — вихідний день;

з 01 серпня по 23 серпня 2019 року:

 • понеділок-субота – з 10.00 до 15.00 (11 серпня - з 10.00 до 13.00);
 • неділя та 4,17,18 серпня — вихідні дні;

 

Документи до вступу:

 1. Заява про участь у конкурсному відборі;
 2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
 3. Cертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з наведених предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 4. Паспорт та копія перших сторінок і сторінки реєстрації місця проживання;
 5. Ідентифікаційний код (оригінал та його копія);
 6. 6 фотокарток 3х4;
 7. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків).

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(для здобуття рівня вищої освіти бакалавра)

-         українська мова та література (100 балів)

-         географія (100 балів)

-         математика або іноземна мова (на вибір) (100 балів)

 

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти бакалавр з напряму підготовки – 6.040104 Географія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здаються фаховий іспит з географії, додаткове фахове виробування із загальної географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньо-професійної програми «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» спеціальності 106 Географія здаються фаховий екзамен з економічної та соціальної географії,  вступний екзамен з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньо-професійної програми «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія здаються фаховий екзамен з географії рекреації та туризму, вступний екзамен з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньо-професійної програми «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) здаються фаховий екзамен з економічної та соціальної географії і методики її викладання вступний екзамен з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2019 році

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Приклад завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Програма фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Програма фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Програма додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань додаткового фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)