Правила та терміни прийому документів


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  оголошує  прийом  на підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за рівнями вищої освіти бакалавра та магістра, спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без  громадянства,  які  проживають  на  території  України  на законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до  Університету  на  всі  рівні вищої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Про затвердження деяких  нормативно-правових актів з питань  прийому на навчання до закладів вищої освіти

 Документи до вступу:

 1. Заява про участь у конкурсному відборі;
 2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
 3. Cертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з наведених предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 4. Паспорт та копія перших сторінок і сторінки реєстрації місця проживання;
 5. Ідентифікаційний код (оригінал та його копія);
 6. 6 фотокарток 3х4;
 7. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків).

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(для здобуття рівня вищої освіти бакалавра)

 • українська мова та література (100 балів)
 • географія (100 балів)
 • математика (100 балів)
 • іноземна мова (100 балів)

Перелік конкурсних предметів для вступу до магістратури

Освітня програма, спеціальність Іспити
Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)

 

·           Єдиний вступний іспит з іноземної мови;

·           Фаховий екзамен з економічної тасоціальної географії і методики її викладання (письмово)

Економічна та соціальна географія (спеціальність 106 Географія) ·           Єдиний вступний іспит з іноземної мови

·           Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)

Географія рекреації та туризму (спеціальність 106 Географія) ·           Єдиний вступний іспит з іноземної мови

·           Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)

Приймальна комісія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна повідомляє, що в 2020 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна буде відбуватися без складання додаткового фахового вступного випробування.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім предметних спеціальностей 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)») реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається о 9:00 12 травня 2020 року та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, повинен надіслати на електронну адресу vstup.geo@karazin.ua скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в попередні роки);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (за можливістю файл у форматі jpg або png, розмір якого не більше 1мб);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО), у довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 

 

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2020 році

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Приклад завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Програма фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Програма фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Програма додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань додаткового фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)