Правила та терміни прийому документів


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  оголошує  прийом  на підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за рівнями вищої освіти, спеціальністю 106 "Географія" освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без  громадянства,  які  проживають  на  території  України  на законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до  Університету  на  всі  рівні вищої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

 

Прийом документів на перший курс розпочинається:

 • на денну форму навчання — 12 липня;
 • на заочну форму навчання — 12 липня.

Прийом документів на перший курс закінчується:

 • від осіб, які мають право проходити творчий конкурс та складати вступні випробування в університеті:

o    денна форма навчання — 20 липня;

o    заочна форма навчання — 20 липня — для вступників за державним замовленням, 31 липня — для вступників за контрактом;

 • від осіб, які не проходять творчий конкурс та не складають вступних випробувань:

o    денна форма навчання — 26 липня;

o    заочна форма навчання — 26 липня — для вступників за державним замовленням, 9 серпня — для вступників за контрактом.

 

Графік роботи Приймальної комісії

12–26 липня:

 • понеділок–п’ятниця — з 10:00 до 16:00 (20, 24, 25, 26 липня — з 10:00 до 18:00);
 • субота — з 10:00 до 15:00;
 • неділя — вихідний.

27 липня–13 серпня:

 • понеділок–субота з 10:00 до 15:00;
 • неділя — вихідний.

14–23 серпня:

 • понеділок–п’ятниця — з 10:00 до 15:00;

 

 • субота та неділя — вихідні.

 

У  разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про зміну графіка її роботи, яке буде оприлюднене на  інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

Документи до вступу:

 

 1. Заява про участь у конкурсному відборі;
 2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
 3. Cертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з наведених предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 4. Паспорт та копія перших сторінок і сторінки реєстрації місця проживання;
 5. Ідентифікаційний код (оригінал та його копія);
 6. Довідка про проходженняогляд у медичному пункті університету;
 7. Довідка про проходження флюорографічного обстеження употочному році;
 8. Довідка про проведення профілактичних щеплень;
 9. 6 фотокарток 3х4;
 10. Чотири конверти
 11. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків).

 

Перелік конкурсних предметів 

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(для здобуття рівня вищої освіти бакалавра)

-         українська мова та література (100 балів)

-         географія (100 балів)

-         математика або іноземна мова (на вибір) (100 балів)

 

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти бакалавр з напряму підготовки – 6.040104 Географія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здаються фаховий іспит з географії, додаткове фахове виробування із загальної географії.

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньої програми «Економічна та соціальна географія» спеціальності 106 Географія здаються фаховий екзамен з економічної та соціальної географії,  вступний екзамен з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

 

Для вступу на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістра з освітньої програми «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія здаються фаховий екзамен з географії рекреації та туризму, вступний екзамен з іноземної мови. Додатковий фаховий екзамен з географії складається абітурієнтами, які не мають диплома бакалавра географії.

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2017 році

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Приклад завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Географія»

Програма фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму»)

Програма фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

Програма додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

Приклад завдань додаткового фахового екзамену з географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань додаткового фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)