Правила та терміни прийому документів


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  оголошує  прийом  на підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за рівнями вищої освіти бакалавра та магістра, спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Перелік спеціальностей і освітніх програм за рівнем вищої освіти бакалавр, доступних для вступу у 2023 р.

Спеціальність 106 Географія,  освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму" (денна і заочна форми навчання)

Спеціальність 106 Географія,  освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток" (денна і заочна форми навчання)

Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія),  освітньо-професійна програма "Географія. Природознавство. Економіка. Туристська робота" (денна форма навчання)

 

Перелік спеціальностей і освітніх програм за рівнем вищої освіти магістр, доступних для вступу у 2023 р.

Спеціальність 106 Географія,  освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму" (денна і заочна форми навчання)

Спеціальність 106 Географія,  освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток" (денна і заочна форми навчання)

Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія),  освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота" (денна і заочна форми навчання)

 

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без  громадянства,  які  проживають  на  території  України  на законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до  Університету  на  всі  рівні вищої освіти здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

Порядок прийому

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім випадків зазначених у Правилах прийому, протягом 19–31 липня подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

В університеті працює консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, завантаження додатку до атестата.

Прийом документів на перший курс розпочинається:

 • на денну форму навчання — 19 липня;
 • на заочну форму навчання — 19 липня.

Прийом документів на перший курс закінчується:

 • денна форма навчання — 31 липня (18:00);
 • заочна форма навчання — 31 липня (18:00).

✅ Необхідно подати результати НМТ 2023 р. / 2022 р. або ЗНО 2020 р. / 2021 р. (у разі вступу на навчання за державним замовленням)

✅ Необхідно подати мотиваційний лист (у разі вступу на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

✅ До 31 серпня  — прийом заяв для вступу за результатами співбесіди.

✅ Ви можете подати до 5 заяв на бюджет, вказавши для кожної з них пріоритет. 1 — найвищий, відповідно 5 — найнижчий. Уважно слідкуйте, якій заяві який пріоритет ви ставите, бо змінити його після надсилання буде неможливо.

✅ До 20 заяв — на контракт (без пріоритетності).

✅ До кожної заяви додається окремий мотиваційний лист.

✅ Якщо ви не пройшли на бюджетне місце, ваша заява автоматично братиме участь у конкурсі на контракт.

✅ Під час подачі заяви ви можете одразу позначити її як ту, яка претендує тільки на контракт.

✅ Бал атестату цьогоріч не враховується.

❗️ Якщо ваше місце проживання зареєстровано на особливо небезпечній території (ОНТ), ви можете вступити до закладу вищої освіти без НМТ.

Вступ для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій України та населених пунктів на лінії зіткнення можуть скористатися спрощеною процедурою вступу через освітній центр «Крим – Донбас – Україна», який працюватиме з 1 червня до 30 вересня 2023 року.

Вступ через освітній центр «Крим – Донбас – Україна» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна регламентовано Додатком 10 до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти у 2023 році.

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Вступники на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, окрім випадків, зазначених у Правилах прийому.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання ЄВІ та, для визначених спеціальностей, ЄФВВ розпочинається 8 травня 2023 року та закінчується о 18:00 31 травня 2023 року.

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня 2023 року та закінчується о 18:00 21 серпня 2023 року.

Після проведення вступних іспитів та завершення прийому заяв та документів формується рейтинговий список абітурієнтів із зазначенням рекомендованих до зарахування.

Виконання вступниками вимог для зарахування до 18:00 29 серпня 2023 року (за державним замовленням), до 31 серпня 2023 року (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Графік роботи Приймальної комісії

– для реєстрації заяв на участь у співбесідах замість НМТ від вступників на навчання на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування)

3–18 липня:

 • понеділок–п’ятниця — з 10:00 до 15:00 (10 липня — до 18:00);
 • субота, неділя — вихідні дні.

19–25 липня:

 • понеділок–п’ятниця — з 10:00 до 16:00 (25 липня — до 18:00);
 • субота — з 10:00 до 15:00;
 • неділя — вихідний день.

– відбіркові комісії усіх факультетів і навчально-наукових інститутів працюють з вступниками:

19 липня – 31 серпня:

 • понеділок–п’ятниця — з 09:00 до 17:00 (25 липня, 31 липня, 08 серпня, 21 серпня та 29 серпня — до 18:00);
 • субота — з 10:00 до 15:00;
 • неділя — вихідний день.

 

Перелік документів

Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі (в електронній формі, крім випадків, зазначених у Правилах прийому);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію екзаменаційного листка магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту (у визначених Правилами прийому випадках);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

 

Перелік конкурсних предметів для вступу до магістратури

Освітня програма, спеціальність Іспити
Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)

 

·           Вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 2023 р.);

·           Фаховий іспит з економічної тасоціальної географії і методики її викладання (письмово)

Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток (спеціальність 106 Географія) ·          Вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 2023 р.)

·           Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)

Географія рекреації та туризму (спеціальність 106 Географія) ·          Вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 2023 р.)

·           Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)

 

Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2023 році

ПРОГРАМА фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

Приклад завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з географії рекреації та туризму для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії і методики її викладання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) (освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Приклад завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Критерії оцінювання тестових завдань фахового екзамену з економічної та соціальної географії для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)