Учебно-методические комплексы


Навчально-методичні матеріали навчальних курсів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

1 курс

 

Основи суспільної географії – доц. Ключко Л.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

 

2 курс

 

Історична географія з основами етнографії - доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation Historical Geography and basics of ethnography (save .doc) 

Лекції (скачати.ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Самостіна робота

Підсумковий контроль

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рекомендована література (скачати .doc)

Комп’ютерні технології в суспільній географії – доц. Ключко Л.В., старш. викл. Кобилін П.О.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль (скачати.doc)

Самостійна робота

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рекомендована література (скачати .doc)

Рекреаційна географія з основами екскурсознавства - доц. Скриль І.А.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Рекреалогія - ст. викладач Барило І.М.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати. ppt)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Семінарське заняття

Програма дисципліни (скачати .doc)

Підсумкова контрольна робота

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі – доц. Полєвич О.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (eng)

Лекція (презентація)

Практичні роботи (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Поточний контроль

Залікова робота

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

 

3 курс

 

Інформатика з основами геоінформатики - проф. Костріков С.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція (презентація)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Підсумковий  (екзаменаційний) контроль

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)   

Географічні інформаційні системи - проф. Костріков С.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція (презентація) 

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf) 

Підсумковий  (заліковий) контроль

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Вірченко П.А., доц. Гусєва Н.В., доц. Редін В.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекції (презентації) 

Лекції 

Практичні роботи

Теми  практичних занять

Програма дисципліни (скачати .doc)

Питання до контрольних робіт

Питання до залікової роботи

Самостійна робота

Поточна контрольна робота

Залікова робота

Екзамен

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Економічна і соціальна географія України - доц. Вірченко П.А.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Самостійна робота

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Основи менеджменту – доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекція(презентація)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія населення з основами демографії - доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Барило І.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (eng)

Лекція з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Іспит

Самостійна робота

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Рекомендована література (скачати .pdf)

Основи соціальної географії - доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Барило І.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (eng)

Лекція з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Іспит

Самостійна робота

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .pdf)

Географія Харківської області з основами регіонознавства - ст. викл. Телебєнєва Є.Ю.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Аnnotation Geography of Kharkiv region (save .doc)

Лекція (презентація) (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Поточна контрольна робота

Екзамен

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf )

Районне планування - ст. викладач Барило І.М.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота

Програма дисципліни (скачати .doc)

Підсумковий контроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

 

4 курс

 

Регіональні проблеми стійкого розвитку – проф. Нємець Л.М., старш. викл. Телебєнєва Є.Ю.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (english)

Лекціїя з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Підсумковий котроль

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Теорія і методологія географічної науки - проф. Нємець К.А., старш. викл. Мазурова А.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція (презентація) (скачати .ppt)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Підсумковий контроль (скачати.doc)

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Статистичні методи і обробка геоінформації - проф. Нємець К.А., старш. викл.Кобилін. П.О.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Поточний контроль

Підсумковий котроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf) 

Основи географічного моделювання - проф. Мезенцев К.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Самостійна робота

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Зовнішньоекономічні зв’язки України – доц. Гусєва Н.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation (save .doc) 

Лекція (презентації)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Теми практичних занять

Програма дисципліни (скачати .doc)

Питання до контрольних робіт

Питання до екзамену

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія промислових комплексів - доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Політична географія з основами геополітики - доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція (презентація)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія світового господарства  - доц. Редін В.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc) 

Annotation

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль (скачати.doc)

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Основи охорони праці доц. Полєвич О.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (eng)

Лекція №6 з дисципліни (скачати .pdf)

Лекція

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Поточний контроль

Екзамен

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

 

5 курс (магістр наук про Землю, спеціалізація «Економічна та соціальна географія»)

 

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень - проф. Нємець Л.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Самостійна робота

Поточна котрольна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Науково-дослідницький практикум з суспільної географії - доц. Полєвич О.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Науковий семінар - проф. Нємець Л.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Контрольна робота

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу проф. Нємець Л.М., старш. викл. Соколенко А.В.

Анотація дисципліни  (магістр) (скачати .doc)

Annotation (master degree) (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (Спеціальність економічна та соціальна географія)(скачати .doc)

Самостійна робота

Поточний контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Інформаційна географія і ГІС - проф. Нємець К.А., старш. викл. Мазурова А.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція(презентації)

Практичні роботи (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Екзамен (скачати.doc)

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Інформаційні технології в територіальному менеджменті - проф. Костріков С.В.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Поточний контроль

Вихідний контроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Суспільно-географічне прогнозування - проф. Мезенцев К.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation (save .doc)

Лекції

Практичні роботи(скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Екзамен

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Зарубіжні теорії суспільної географії - проф. Мезенцев К.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation (save .doc) 

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt) 

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий котроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Географічне країнознавство - доц. Вірченко П.А.

Анотація дисципліни (магістр наук про Землю)(скачати .doc)

Annotation (Master Earth Sciences)

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc) 

Програма дисципліни (магістр наук про Землю) (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль (скачати.doc)

Самостійна робота

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Практикум з проблем регіонального розвитку – доц. Гусєва Н.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Теми практичних робіт

Програма дисципліни (скачати .doc)

Самостіна робота

Питання до контрольних робіт

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Питання до заліку

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія внутрішнього туризму – доц. Гусєва Н.В.

Анотація дисципліни(скачати .doc)

Annotation

Презентація лекції

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Самостіна робота

Питання до контрольних робіт

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Менеджмент підприємницької діяльності – доц. Ключко Л.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекція(презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Екскурсознавство - доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Мазурова А.В.

Анотація дисципліни (спеціальність Економічна та соціальна географія) (скачати .doc)

Annotation (eng)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Приклади самостійної роботи

Іспит (скачати.doc)

Рекомендована література (скачати .doc)

 

5 (1) курс (Магістр наук про Землю (Спеціалізація «Географія рекреації і туризму»)

 

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень - проф. Нємець Л.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу проф. Нємець Л.М., старш. викл. Соколенко А.В.

Анотація дисципліни  (магістр) (скачати .doc)

Annotation (master degree) (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (Спеціальність географія рекреації і туризму)(скачати .doc)

Самостійна робота

Поточний контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія внутрішнього туризму – доц. Гусєва Н.В.

Анотація дисципліни (1 рік навчання)

Annotation

Презентація лекції

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (1 рік навчання)

         Самостіна робота
         Питання до контрольних робіт

Питання до екзаменаційної роботи

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Екскурсознавство - доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Мазурова А.В.

Анотація дисципліни (спеціальність Географія рекреації і туризму)

Annotation (eng)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Приклади самостійної роботи

Іспит (скачати.doc)

Рекомендована література (скачати .doc)

 

6 (2) курс (Магістр економічної та соціальної географії (Спеціалізація «Світове господарство та регіональна політика»)

 

Практикум: Сучасні технології наукових досліджень - проф. Нємець К.А.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекції (презентації)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Приклади самостійної роботи

Поточний контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Географічне країнознавство - доц. Вірченко П.А.

Анотація дисципліни (магістр економічна та соціальна географія)

Annotation (Master Human Geography)

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc) 

Програма дисципліни (магістр економічна та соціальна географія)

Поточний контроль

Підсумковий контроль (скачати.doc)

Самостійна робота

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія агропромислових комплексів - доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекція

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Науково-дослідницький практикум з суспільної географії - проф. Нємець Л.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Екзамен

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

 

6 (2) курс (Магістр економічної та соціальної географії (Спеціалізація «Рекреація та екскурсійна діяльність»)

 

Практикум: Сучасні технології наукових досліджень - проф. Нємець К.А.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекції (презентації)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Приклади самостійної роботи

Поточний контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Науково-дослідницький практикум з суспільної географії - проф. Нємець Л.М.

Анотація дисципліни (скачати .pdf)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни (скачати .pdf)

Екзамен

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Географія внутрішнього туризму – доц. Гусєва Н.В.

Анотація дисципліни 

Annotation

Презентація лекції

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни 

Самостіна робота

Питання до контрольних робіт

Питання до заліку

Питання до екзамену

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів - доц. Скриль І.А.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни

Поточний контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Рекреаційне країнознавство - доц. Добровольська Н.В.

        Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни

Поточний контроль

Екзаменаційна контрольна робота

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

 

Магістр географії рекреації і туризму

Географія внутрішнього туризму – доц. Гусєва Н.В.

Анотація дисципліни (2 рік навчання)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Презентація лекції

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (2 рік навчання)

Самостіна робота

Питання до контрольних робіт

Питання до заліку

Питання до екзамену

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Рекреаційне країнознавство - доц. Добровольська Н.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни

Поточний контроль

Екзаменаційна контрольна робота

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

Семінар з проблем рекреації і туризму - доц. Добровольська Н.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція з дисципліни (скачати .pdf)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .pdf)

Програма дисципліни

Поточний контроль

Залікова контрольна робота

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .pdf)

 

Спеціаліст наук про Землю (Спеціалізація «Економічна та соціальна географія»)

       

Просторовий і системний аналіз в суспільній географії - проф. Нємець К.А.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation (save .doc)  

Лекції

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Самостійна робота

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Інформаційна географія і ГІС - проф. Нємець К.А.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекції (презентації)

Практичні роботи (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Екзамен (скачати.doc)

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Суспільно-географічне прогнозування - проф. Мезенцев К.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation (save .doc)

Лекції

Практичні роботи(скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Екзамен

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Зарубіжні теорії суспільної географії - проф. Мезенцев К.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation (save .doc) 

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt) 

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий котроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Географічне країнознавство - доц. Вірченко П.А.

Анотація дисципліни (спеціаліст)(скачати .doc)

Annotation (specialist)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc) 

Програма дисципліни (спеціаліст) (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль (скачати.doc)

Самостійна робота

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рекомендована література (скачати .doc)

Географія сільського господарства - доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекція (презентація)

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу доц. Кандиба Ю.І.

Анотація дисципліни  (спеціаліст) (скачати .doc)

Annotation (specialis degree) (english)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .ppt)

Лекція

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни

Самостійна робота

Поточний контроль

Рекомендована література (скачати .doc)

Основи підприємництва – доц. Ключко Л.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (english)

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Муніципальне управління - доц. Ключко Л.В.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Аnnotation Municipal management (save .doc)

Лекція

Практичні роботи/семінарські заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Підсумковий контроль

Поточний котроль

Самостійна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Екскурсознавство - доц. Сегіда К.Ю.

Анотація дисципліни (спеціальність Економічна та соціальна географія)

Annotation (eng)

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Приклади самостійної роботи

Іспит (скачати.doc)

Рекомендована література (скачати .doc)

Практикум: Регіональна екскурсійна діяльність - доц. Скриль І.А.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation (eng)

Лекція (презентація)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Поточний контроль

Підсумковий контроль

Самостіна робота

Рекомендована література (скачати .doc)

Семінар з проблем регіонального розвитку - ст. викл. Кобилін П.О.

Анотація дисципліни (скачати .doc)

Annotation

Лекція №1 з дисципліни (скачати .doc)

Практична робота/семінарське заняття з дисципліни (скачати .doc)

Програма дисципліни (скачати .doc)

Приклади самостійної роботи

Поточний контроль (скачати.doc)

Залікова робота

Рекомендована література (скачати .doc)