Информационные сообщения о научных событиях


Уважаемые студенты, аспиранты и научно-педагогические работники кафедры социально-экономической географии и регионоведения. Ниже представлена информация об актуальных конференциях, форумах, международных программах, грантах, стипендиях и стажировках.

Информация о международных программах для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников

Перечень научных профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата географических наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Щорічна зустріч та конференція Європейської асоціації географів (EUROGEO) 2021 р. «Цілі стійкого розвитку для всіх» (м. Мадрид, Іспанія, 22-24 квітня 2021 р., дедлайн – 23 січня 2021 р.)

3-я Європейська конференція з сільської географії: Сільська географія в перехідний період (22-24 червня 2021 р., м. Гронінген, Нідерланди, дедлайн – у лютому 2021 р.)

Всеукраїнська науковопрактична конференція «Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку» (м. Ніжин, 1-2 грудня 2021, делайн - 15 лютого 2021 р.)

37-ма IBIMA конференція (м. Кордоба, Іспанія, 1-2 квітня 2021 р., дедлайн – 5 березня 2021 р.)

VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвячена 70-річчю утворення Льотної академії НАУ (м. Кропивницький, 1-2 квітня 2021 р., дедлайн – 15 березня 2021 р.)

Глобальний електронний фестиваль «Регіони у відновленні: побудова стійкого майбутнього» (2-18 червня 2021 р., дедлайн – 17 березня 2021 р.)

Стипендії від Словацької Республіки на 2021/22 навчальний рік (дедлайн – 1 квітня 2021 р.)