Информационные сообщения о научных событиях


Уважаемые студенты, аспиранты и научно-педагогические работники кафедры социально-экономической географии и регионоведения. Ниже представлена информация об актуальных конференциях, форумах, международных программах, грантах, стипендиях и стажировках.

Информация о международных программах для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников

Перечень научных профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата географических наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

«Шевченківська весна-2021» (м. Київ, 20квітня 2021 р., дедлайн – 9 квітня 2021 р.)

Науково-практичний інтернет-семінар «Фортифікація в туризмі: потенціал, стан, промоція, інновації» (м. Київ, 23 квітня 2021 р., дедлайн – 10 квітня 2021 р.)

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Одеса, 21 квітня 2021 р., дедлайн – 10 квітня 2021 р.)

Четверта міжнародна літня школа суспільної історії  в межах міжнародної конференції «Вивчення суспільної історії: методи, складнощі, перспективи» (7-11 червня 2021 р., м. Вроцлав (Польща), дедлайн: 11 квітня 2021 р.)

VII Всеукраїнський конгрес молодих географів «UGC21. Roztochya. Назад до витоків» (м. Львів, 12-16 травня 2021 р., дедлайн – 20 квітня 2021 р.)

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (м. Переяслав, 20 квітня 2021 р., дедлайн – 20 квітня 2021 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Географічна наука і освіта у вимірах XXI століття» (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р., дедлайн – 1 травня 2021 р.)

Стипендіальна програма Estophilus scholarship для викладачів, науковців, аспірантів, студентів магістратури та останнього курсу бакалаврату (дедлайн: 02 травня 2021 р.)

V Всеукраїнська науково-практичнаінтернет-конференція «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 14 травня 2021 р., дедлайн – 6 травня 2021 р.)

2-й Міжнародний конгрес нових поколінь і нових тенденцій в туризмі – INGANT (м. Сакарайя, Туреччина, 27-28 травня 2021 р., дедлайн – 10 травня 2021 р.)