Информационные сообщения о научных событиях


Уважаемые студенты, аспиранты и научно-педагогические работники кафедры социально-экономической географии и регионоведения. Ниже представлена информация об актуальных конференциях, форумах, международных программах, грантах, стипендиях и стажировках.

Информация о международных программах для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников

Перечень научных профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата географических наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна)

Приймаються статті у журнал «EUREKA: Social and Humanities»

Приймаються статті у збірник наукових праць «Нові технології навчання»

Приймаються статті у збірник наукових праць «Проблеми освіти»

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання старт із сьогодення в майбутнє» (19-20 квітня 2018 р.)

Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» (м. Одеса, 30 травня – 1 червня 2018 р., дедлайн – 20 квітня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика» (м. Мукачево, 24 квітня 2018 р., дедлайн – 23 квітня 2018 р.)

V Межвузовская студенческая конференция с международным участием «Демографические риски XXI века», посвященная Международному дню народонаселения (г. Минск, 18 мая 2018 г., дедлайн – 27 апреля 2018 г.)

Конкурс наукових робіт, присвяченого до Дня Єднання студентів країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки (м. Дніпро, 10 травня 2018 р., дедлайн – 28 квітня 2018 р.)

Творчий конкурс "Ми зможемо змінити Світ!" до Дня Єднання студентів країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки (м. Дніпро, 10 травня 2018 р., дедлайн – 28 квітня 2018 р.)

Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю Національної академії наук України «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму» (м. Київ, 28-29 вересня 2018 р., дедлайн – 1 травня 2018 р.)

День Єднання студентів країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки (м. Дніпро, 10 травня 2018 р.)

Научная конференція NARBAC 2018 «Природные ресурсы приграничных территории в условиях изменяющегося климата» (г. Слупск, Польша, 25 – 28 сентября 2018 г., дедлайн – 15 мая 2018 г.)

Міжнародна науково-практична конференція «Геопарки та сучасне суспільство: захист, просування і стале використання спадщини Землі в парковій обстановці», присвячена 20-річчю Ініціативи ГЕОПАРК ЮНЕСКО, оголошеної  у 1998 р. на засіданні ProGEO в Білоградчику, Болгарія (м. Білоградчик, Болгарія , 12-13 жовтня 2018 р., дедлайн - 15 травня 2018 р.)

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України» (м. Черкаси, 17 травня 2018 р., дедлайн – 16 травня 2018 р.)

Друга конференція SMARTER з інтелектуальної спеціалізації та територіального розвитку "Реалізація через глобальні мережі регіонів, міст та фірм" (м. Севілья, Іспанія, 26-28 вересня 2018 р., дедлайн - 17 травня 2018 р.)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України» (м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р., дедлайн – 15 червня 2018 р.)

Конфернція студентів та молодих вчених 2018 (м. Брігхтон, Великобританія, 25-26 жовтня 2018 г., дедлайн - 2 серпня 2018 р.)

Зимова конференція Асоціації регіональних досліджень 2018 (м. Лондон, Великобританія, 15-16 листопада 2018 р., дедлайн - 20 серпня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання: Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика» (м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня 2018 р., дедлайн – 10 вересня 2018 р.)

Щорічна конференція Асоціації регіональних досліджень 2019 (м. Сантьяго-де-Компостела, Іспанія, 5-7 червня 2019 р.)

34-й Міжнародний географічний конгрес «Географія - сполучення континенту» (м. Стамбул, Туреччина, 17-21 серпня 2020 р.)