Правила и сроки приема документов


Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина объявляет прием на подготовку специалистов с высшим образованием по уровням высшего образования специальностям 014.07 Среднее образование (География), 106 География, образовательным программам, формам обучения в соответствии с лицензией в пределах лицензированного объема.

В Университет принимаются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, проживающие на территории Украины на законных основаниях, имеют соответствующий образовательный (образовательно-квалификационном) уровне и выразили желание получить высшее образование. Прием в Университет на все уровни высшего образования осуществляется по конкурсу независимо от источников финансирования обучения.

Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по вопросам приема на обучение в учреждения высшего образования

 


Документы для поступления:

1. Заявление об участии в конкурсном отборе

2. Документ государственного образца о ранее полученном образовании, на основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему (оригиналы или копии);

3. Сертификат (сертификаты) Украинского центра оценивания качества образования из приведенных предметов (для поступающих на основе полного общего среднего образования).

4. Паспорт и копия первых страниц и страницы регистрации места жительства;

5. Идентификационный код (оригинал и его копия);

6. 4 фотографий 3х4;

7. Военный билет или приписное свидетельство (для юношей).

 

Перечень конкурсных предметов в сертификате Украинского центра оценивания качества образования 

(для получения уровня высшего образования бакалавра)

 • Украинский язык и литература (100 баллов)
 • География (100 баллов)
 • Математика (100 баллов) 
 • Иностранный язык (100 баллов)

 

Перелік конкурсних предметів для вступу до магістратури

Освітня програма, спеціальність Іспити
Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота (спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)

 

·           Єдиний вступний іспит з іноземної мови;

·           Фаховий екзамен з економічної тасоціальної географії і методики її викладання (письмово)

Економічна та соціальна географія (спеціальність 106 Географія) ·           Єдиний вступний іспит з іноземної мови

·           Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)

Географія рекреації та туризму (спеціальність 106 Географія) ·           Єдиний вступний іспит з іноземної мови

·           Фаховий екзамен з географії рекреації та туризму (письмово)

Приймальна комісія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна повідомляє, що в 2020 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна буде відбуватися без складання додаткового фахового вступного випробування.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім предметних спеціальностей 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)») реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається о 9:00 12 травня 2020 року та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, повинен надіслати на електронну адресу vstup.geo@karazin.ua скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в попередні роки);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (за можливістю файл у форматі jpg або png, розмір якого не більше 1мб);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО), у довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Правила приема в Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина в 2020 году

Программа вступительного екзамена по географии на соискание степени высшего образования «бакалавр» специальности 106 «География»

Пример заданий вступительного экзамена по географии для получения степени высшего образования «бакалавр» специальности 106 «География» в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина

Критерии оценивания тестовых заданий вступительного экзамена по географии для получения степени высшего образования «бакалавр» специальности 106 «География»

Программа профессионального экзамена по географии рекреации и туризма для получения уровня высшего образования «магистр» по специальности 106 «География» (образовательно-профессиональная программа «География рекреации и туризма»)

Пример заданий профессионального экзамена по географии рекреации и туризма для получения уровня высшего образования «магистр» по специальности 106 «География» (образовательно-профессиональная программа «География рекреации и туризма») в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина

Критерии оценивания тестовых заданий профессионального экзамена по географии рекреации и туризма на соискание степени высшего образования «магистр» специальности 106 «География» (образовательная программа «География рекреации и туризма»)

Программа профессионального экзамена по экономической и социальной географии для получения уровня высшего образования «магистр» по специальности 106 «География» (образовательная программа «Экономическая и социальная география»)

Пример заданий профессионального экзамена по экономической и социальной географии для получения уровня высшего образования «магистр» по специальности 106 «География» (образовательная программа «Экономическая и социальная география») в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина

Критерии оценивания тестовых заданий профессионального экзамена по географии рекреации и туризма на соискание степени высшего образования «магистр» специальности 106 «География» (образовательная программа «Экономическая и социальная география»)

Программа дополнительного профессионального экзамена по географии для получения уровня высшего образования «магистр» по специальности 106 «География» (образовательная программа «Экономическая и социальная география»)

Пример заданий дополнительного профессионального экзамена по географии для получения уровня высшего образования «магистр» по специальности 106 «География» (образовательная программа «Экономическая и социальная география») в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина

Критерии оценивания тестовых заданий дополнительного профессионального экзамена по географии рекреации и туризма на соискание степени высшего образования «магистр» специальности 106 «География» (образовательная программа «Экономическая и социальная география»)