RSS Feed

17.03.2023

Гостьова лекція з навчальної дисципліни «Медична географія» для здобувачів освіти кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

17 березня 2023 року у рамках співпраці на кафедрі загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася гостьова лекція на тему «Історичні особливості розвитку медичної географії» к.геог.н., доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Людмили Василівни Ключко для здобувачів освіти 751 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Модератором гостьової лекції виступила зав. кафедри, к.геог.н., доц. Олеся Григорівна Корнус. Лекція була присвячена питанням розвитку медичної географії як наукової дисципліни. Разом з магістрантами було розглянуто понятійно-термінологічний апарат медичної географії, її структуру, зв'язок з іншими галузями науки, етапи становлення медичної географії. У ході лекції здобувачі ознайомилися з відомими географами та вченими, які займалися дослідженнями в галузі медичної географії, способами картографування різноманітних нозоформ. Були проаналізовані питання просторової диференціації показників здоров’я населення з урахуванням впливу сукупності природних, економічних і соціальних факторів, характерних для різних територій. Окреме питання було становлення і розвиток медичної географії в Україні.

Щиро дякуємо колегам за надану можливість та співпрацю!