RSS Feed

01.03.2021

Відбулися фахові семінари для апробації дисертацій аспіранток кафедри

1 березня 2021 р. на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства в режимі онлайн відбулися фахові семінари для апробації дисертацій аспіранток кафедри ЛОГВИНОВОЇ Марини Олександрівни на тему «Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України» (науковий керівник – д. геогр. н., проф. Нємець Л. М.) та СУПТЕЛО Ольги Сергіївни на тему «Постіндустріальні трансформації міста Харкова: суспільно-географічні аспекти» (науковий керівник – д. геогр. н., доц. Сегіда К. Ю.), що здобувають ступінь доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю. В роботі семінару взяли участь викладачі, аспіранти кафедри, а також представники вищих навчальних закладів та наукових установ інших регіонів України, зокрема Уманського національного університету садівництва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Інституту географії НАН України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Харківського торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Київського національного лінгвістичного університету. Доповіді аспіранток викликали жваву дискусію та за результатами обговорення було вирішено рекомендувати роботи до захисту.