\
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Пошук на сайті
Новини
Статистика відвідувань
На даний момент 87 гостей на сайті


 1. Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы ArcGIS: компьютерный практикум / В.А. Бережной, С.В. Костриков. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 80 с.
 2. Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы MapInfo: Компьютерный практикум / В. А. Бережной, С. В. Костриков – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 108 с.
 3. Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Общественно-географическое районирование Украины» / для иностранных студентов – 1-ое издание. – Харьков, 2013. – 60 с.
 4. Вирченко П.А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Общественно-географическое районирование Украины» / для иностранных студентов – 2-ое издание, переработанное и дополненное. – Харьков, 2015. – 60 с.
 5. Вірченко  П.А.  Робочий  зошит  для  семінарсько-практичних  занять  з курсу  «Суспільно-географічне  районування  України»  –  2-ше  видання, перероб. і допов. – Харків, 2016. - 72 с.
 6. Вірченко П.А. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України». – 1-ше видання. – Харків, 2015. – 72 с.
 7. Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 34 с.
 8. Добровольська Н.В. Формування екологічно збалансованого землеробства  арківської  області:  суспільно-географічний підхід.  Монографія /  Н.В. Добровольська,  С.В. Костріков.  – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 276 с. 
 9. Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
 10. Kандиба Ю.І. Географія світового господарства. (скачати .doc)
 11. Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії. (скачати .doc)
 12. Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс. (скачати .doc)
 13. Кандиба Ю.І. Техніко-економічні основи виробництва. (скачати .doc)
 14. Ключко Л.В. Основи суспільної географії. (скачати .doc)
 15. Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 73 с.
 16. Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 58 с. (скачати .pdf)
 17. Костріков С.В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 44 с. (скачати. pdf).
 18. Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2015. – 56 с.
 19. Костріков С.В., Сегіда К.Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія», – Харків, 2012 – 62 с. (скачати .pdf)
 20. Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 82 с.
 21. Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи аспірантів, які навчаються за спеціальністю 11.00.02  «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 –  79 с.
 22. Кулешова А.А. Основы менеджмента: учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – Харьков, 2013. – 55 с.
 23. Кулєшова Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з  дисципліни «Географія світового господарства» / Г.О.Кулєшова, В.І. Редін. – Харків, 2013. – 23 с.
 24. Кулєшова Г. О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 60 с.
 25. Кулєшова Г.О., Якименко І.А. Методичний комплекс з курсу „Зовнішньоекономічні зв'язки України” (скачать .doc)
 26. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство». – Харків, 2016. – 32 с.
 27. Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму». – Харків, 2016. – 41 с.
 28. Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько- рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяльність». – Харків, 2015. – 43 с. 
 29. Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. (скачати .pdf)
 30. Нємець К.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Інформаційна географія". (скачати .doc)
 31. Немец К.А., Сегида Е.Ю. Статистические методы и обработка геоинформации: учебно-методическое пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2013. – 60 с.
 32. Нємець К. А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К. А. Нємець, П. А. Вірченко, Г. О. Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с.
 33. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Гусєва Н. В. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія». Видання п’яте. – Харків, 2015. – 24 с.
 34. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.
 35. Нємець К.А. Інформаційна географія. Методичні вказівки (скачати .doc) 
 36. Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
 37. Нємець  Л.М.,  Вірченко  П.А.  Робочий  зошит  для  практично-семінарських занять  з  курсу «Економічна і соціальна географія України».  –  9-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2016. – 104 с.
 38. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Немец К. А. Региональные проблемы устойчивого развития: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «География», специальность «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 72 с. (скачати .pdf)
 39. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю. Основы социальной географии: учебное пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2014. – 112 с.
 40. Немец Л. М., Сегида К. Ю. Методические рекомендации для прохождения  экономико-географического этапа учебной практики студентов 1 курса направления подготовки «География», которые обучаются на русском языке (издание 2-е, дополненное). – Харьков, 2014. – 20 с.
 41. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія». Видання четверте. – Харків, 2014. – 20 с. 
 42. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Навчально-методичний комплекс з курсу: «Основи соціальної географії». – Харків, 2012. – 108 с. (скачати .pdf)
 43. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Яновська О.О. Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 40 с. (скачати .pdf)
 44. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Нємець К. А., Сегіда К. Ю. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [монографія] / Л. М. Нємець, Ю. Ю. Сільченко, К. А. Нємець, К. Ю. Сегіда. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с.
 45. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Вірченко П. А. Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник. – Харків, 2014. – 265 с.
 46. Нємець Л.М., Вірченко П.А., Гусєва Н.В. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 8-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2015. – 104 с.
 47. Немец Л. Н., Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для практическо-семинарских занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» / для иностранных студентов – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Харьков, 2015. – 72 с.
 48. Нємець Л. М., Яковлєва Ю. К., Полевич І. О. Муніципальне  управління: навчальний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2013. – 74 с.
 49. Нємець Л.М. Заволока Ю.Ю. Робочий зошит з економічної і соціальної географії України. (скачати .doc)
 50. Нємець Л. М., Вірченко П. А., Сільченко Ю. Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 6-е вид., перероб. і допов. - Харків, 2013. – 100 с.
 51. Немец Л. Н., Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» / для иностранных студентов – 1-ое издание. – Харьков, 2013. – 72 с.
 52. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму». – Харків, 2015. – 70 с.
 53. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Отечко С.А. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу природно-наукової практики студентів 1 курсу напряму «Географія»  (скачати .doc) 
 54. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України»  (скачати .doc)
 55. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю Сегіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с. (скачати .pdf) 
 56. Нємець Л.М. Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
 57. Редін В.І., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Еко-номічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство». – Харків, 2014. – 20 с.
 58. Решетов І. К., Вірченко П.А. Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Країнознавство». – Харків, 2008. – 146 с. (скачати .doc)
 59. Сегіда К.Ю. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни "Географія населення з основами демографії".
 60. Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 56 с. (скачати .pdf)
 61. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Харків, 2013. – 20 с.
 62. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 80 с.
 63. Сегида Е. Ю., Редин В. И., Телебенева Е. Ю. География Харьковской области: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2014. – 59 с.
 64. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Видання друге. Доповнене. – Харків, 2014. – 20 с.
 65. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебно-методическое пособие. – Харьков, 2014. – 154 с. 
 66. Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності». – Харків, 2012 – 124 с. 
 67. Гусєва Н.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
 68. Нємець Л.М. Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.
 69. Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з курсу «Екскурсознавство» для магістрантів, які навчаються за спеціалізацією «Географія  рекреації та туризму» спеціальність «Науки про Землю». – Харків, 2016. – 37 с.

 

 
Чи подобається Вам наш сайт?
Чи подобається Вам наш сайт?
 
Друга іноземна мова
Яку іноземну мову Ви хотіли би вивчати під час навчання на кафедрі?
 
Практики кафедри
Практика якого курсу запам'яталася Вам найбільше?