\
Russian (CIS)English (United Kingdom)
Пошук на сайті
Новини
Статистика відвідувань
На даний момент 48 гостей на сайті

На кафедрі працюють дві лабораторії: навчально-дослідницька лабораторія регіональних суспільно-географічних досліджень і навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій. 

У лабораторіях студенти займаються обробкою матеріалів, зібраних під час навчальних та виробничих практик, готують звіти з практик; аспіранти та здобувачі працюють над науковими публікаціями до конференцій.

Навчально-дослідницька лабораторія регіональних суспільно-географічних досліджень при кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства функціонує з 1 липня 2007 року за адресою пл. Свободи, 4, корпус 11, ауд. 3-63. Завідувач лабораторії - кандидат географічних наук Телебєнєва Є.Ю.

 

Призначенням лабораторії є

 

- проведення практичних та лабораторних робіт з дисциплін кафедри згідно з навчальним планом;

-    проведення консультацій з курсів кафедри, а також індивідуальних та групових консультацій викладачів кафедри;

-     консультування студентів з питань щодо написання наукових, у тому числі конкурсних,  дипломних робіт;

- підготовка навчально-методичних комплексів за нормативними дисциплінами та спецкурсами кафедри згідно з навчальним планом;

-  організація і проведення навчально-методичних семінарів кафедри, «круглих столів» під час семінарів, конференцій тощо;

-  організація і проведення творчої роботи зі студентами, зокрема проведення засідань наукового дискусійного клубу та мовного клубу ділового спілкування;

-        технічне та методичне забезпечення навчальної та науково-дослідницької роботи кафедри;

-        організація на базі лабораторії самостійної групової навчальної та науково-дослідної роботи студентів;

-  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з метою обробки даних регіональних експедиційних досліджень;

-        обробка результатів досліджень магістрів, аспірантів і здобувачів кафедри;

-   організація науково-дослідницької роботи аспірантів та здобувачів кафедри при підготовці кандидатських дисертацій за напрямами регіональних суспільно-географічних досліджень;

-     обробка результатів навчальних та виробничих практик студентів та підготовка матеріалів до наукових звітів‚ конференцій‚ публікацій;

-         створення та поповнення баз даних про соціально-економічне становище населених пунктів‚ соціальної сфери та господарства Харківської області на основі матеріалів‚ зібраних під час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції та інших регіональних досліджень‚ особистих досліджень студентів‚ аспірантів‚ викладачів;

-   обробка статистичних та картографічних матеріалів‚ зібраних під час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції та інших регіональних досліджень;

-       забезпечення доступу до світової мережі Інтернет з метою збору статистичних даних‚ вивчення новітніх теоретико-методологічних праць та використання інших інформаційних ресурсів.

Лабораторія обладнана апаратурою для проведення веб-конференцій, он-лайн зустрічей, он-лайн-презентацій у реальному часі.

 

Навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій при кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства функціонує з 1995 року за адресою пл. Свободи, 4, корпус 11, ауд. 5-66. Завідувач лабораторії - Кобилін П.О.

Призначення лабораторії:

·        Організація на базі лабораторії навчальної та дистанційної роботи студентів;

·       Обробка результатів навчальних та виробничих практик студентів;

·   Обробка статистичних та картографічних матеріалів, зібраних під час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції та інших регіональних досліджень студентів та аспірантів.

·        Організація консультацій викладачів за навчальними планами спеціальності;

·        Апробація сучасних комп'ютерних засобів і технологій у навчальній роботі;

·      Забезпечення проведення лабораторних та практичних занять згідно навчальних планів та програм, розкладу навчальних занять з використанням комп'ютерної техніки та спеціального обладнання лабораторії;

·       Забезпечення доступу викладачів, аспірантів та студентів факультету геології, географії, рекреації і туризму до засобів обчислювальної техніки та мережі Інтернет;

·     Участь у розробці та підготовці до друку підручників, навчальних посібників та методичних розробок, необхідних для забезпечення навчального процесу та методичної роботи на кафедрі;

·       Комп'ютерне та інформаційне забезпечення проведення курсових, дипломних робіт та самостійної роботи студентів;

·    Участь у підготовці та проведенні конференцій «Регіон: стратегії оптимального розвитку» та «Регіон: суспільно-географічні аспекти».

 
Чи подобається Вам наш сайт?
Чи подобається Вам наш сайт?
 
Друга іноземна мова
Яку іноземну мову Ви хотіли би вивчати під час навчання на кафедрі?
 
Практики кафедри
Практика якого курсу запам'яталася Вам найбільше?