RSS Feed

13.05.2020

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

У зв`язку із продовженням карантину до 11 травня 2020 року, реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдиного вступного випробування триватиме з 9:00 12 травня до 18:00 5 червня 2020 року. Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, МОН рекомендує для реєстрації наступний алгоритм:

1.1. Заклади вищої освіти розміщують на своїх офіційних веб-сайтах дані електронної адреси Приймальної комісії для отримання копій документів осіб, які бажають взяти участь у вступних випробуваннях, а також номери телефонів, за якими вступник може отримати консультацію.

1.2. Вступник у відведені терміни має надіслати на електронну адресу скановані копії (фотокопії) документів:

1.2.1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення  екзаменаційного листка (далі – Анкета);

1.2.2. документа, що посвідчує особу:

1.2.2.1. паспорта

1.2.2.2. посвідки на постійне проживання в Україні

1.2.2.3. паспорта громадянина України для виїзду за кордон

1.2.2.4. тимчасового посвідчення

1.2.2.5. паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

1.2.2.6. паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія

1.2.3. (громадянам України) облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта).

1.2.4. щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (тільки для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 05 квітня 2019 року No 441, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за No 446/33417 (далі – Порядок). Обов’язково у довідці потрібно вказати тип документа та реквізити (серія та номер), на підставі якого особа навчається.

1.2.5. документа про здобутий ступінь вищої освіти ( (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

1.2.6. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

1.2.7. фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за No 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за No 1146/34117).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).