RSS Feed

22.07.2017

Освітня програма “Економічна та соціальна географія” (магістр)

Шифр: 10
Галузь знань: Природничі науки

 

Код: 106

Спеціальність: Географія

 

Опис:

Економічна та соціальна географія – наука про соціально-економічну організацію ландшафтної оболонки Землі. Головним її завданням є наукове обґрунтування раціональної територіальної організації суспільства. Освітня програма забезпечує формування у здобувачів вищої освіти таких фахових компетентностей: здатність використовувати професійні знання з соціально-економічної географії у процесі комплексного вивчення територій; здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички системного аналізу, суспільно-географічного моделювання та прогнозування суспільно-географічних об’єктів і процесів; знання про основні підходи та особливості моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів; здатність використовувати знання і практичні навички для розробки та впровадження механізмів територіального менеджменту, районного планування, складання планів та програм соціально-економічного розвитку регіонів; здатність використовувати географічні інформаційні технології для вирішення дослідницьких завдань у галузі економічної та соціальної географії. Додаткова інформація.

Випускаючі кафедри: кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Перспективи:

Виробнича діяльність пов’язана з обґрунтуванням розміщення господарських об’єктів, розробкою проектів районного планування, проведенням суспільно-географічного моделювання та прогнозування, комплексним оцінюванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на розвиток території.

Магістри економічної та соціальної географії можуть бути працевлаштовані в органах державного і муніципального управління всіх рівнів, науково-дослідних інститутах, на підприємствах різних галузей економіки, зокрема у туристичних фірмах, у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах.

Магістри економічної та соціальної географії можуть працювати за професіями: географ, географ-економіст, науковий співробітник, фахівець з міського та районного планування, фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, викладач вищого, професійного, середнього, спеціалізованого навчального закладу.

 

Рівень: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: магістр економічної та соціальної географії

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці

Передумова: базова вища освіта

 

Вступні іспити:

 

Для вступників, які мають кваліфікацію «бакалавр географії»: економічна та соціальна географія (фаховий екзамен), іноземна мова.

Для вступників, які не мають кваліфікації бакалавра географії: економічна та соціальна географія (фаховий екзамен), географія (додатковий іспит), іноземна мова.

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму

Ліцензійний обсяг: 15 (денна), 5 (заочна)

Вартість навчання: 15240 грн. (денна), 14 230 грн. (заочна)

 

Контактна особа:

 

Завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
д. геогр. н., професор Нємець Людмила Миколаївна

e-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-52-74

Адреса: Головний корпус, аудиторія 3-61