RSS Feed

22.07.2017

Освітня програма “Географія рекреації і туризму (бакалавр)

Шифр: 10

Галузь знань: Природничі науки

 

Код: 106

Спеціальність: Географія рекреації і туризму

 

Опис:

Географія рекреації та туризму вивчає територіальну організацію рекреаційних систем. Освітня програма забезпечує формування у здобувачів вищої освіти таких фахових компетентностей як уміння проводити аналіз туристсько-рекреаційного потенціалу територій та давати оцінку туристсько-рекреаційних ресурсів, використовувати теоретичні знання та практичні навички географічного моделювання і прогнозування територіальних рекреаційних систем, здатність до проведення комплексного географічного аналізу туристсько-рекреаційної діяльності окремих територій, навички управління туристсько-рекреаційною діяльністю регіонів, складання планів та програм її регіонального розвитку,  здатність організовувати та проводити екскурсійну діяльність. Додаткова інформація.

 

Випускаючі кафедри: кафедра фізичної географії та картографії, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Перспективи:

Виробнича діяльність пов’язана зі сферами адміністративного та допоміжного обслуговування, державного управління, організації відпочинку, наукових досліджень та розробок.

Магістри географії рекреації та туризму можуть бути працевлаштовані у державних та приватних туристичних організаціях і компаніях, в органах місцевого самоврядування, до компетенції яких входять питання організації та управління туристичною діяльністю в регіонах, у школах та позашкільних закладах, де проводиться робота з туристичної підготовки дітей.

Магістри географії рекреації та туризму можуть працювати за професіями:  туризмознавець, інспектор з туризму, агент з організації туризму, фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, фахівець з управління природокористуванням, географ, науковий співробітник.

 

Рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Кваліфікація: бакалавр географії рекреації і туризму

Строки навчання: 4 роки

Передумова: повна загальна середня освіта

 

 

Вступні іспити:

ЗНО (Українська мова та література, Історія України, Географія або іноземна мова (англійська, французська, німецька, іспанська) 

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму

Ліцензійний обсяг: 20 (денна)

Вартість навчання: 13900 грн. (денна)

 

 

Контактна особа:

 

Декан факультету геології, географії, рекреації і туризму
д. геогр. н., професор Пересадько Віліна Анатоліївна

e-mail:  geo@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-55-74

Адреса: Головний корпус, аудиторія 3-67

Завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
д. геогр. н., професор Нємець Людмила Миколаївна

e-mail:  soc-econom-region@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-52-74

Адреса:  Головний корпус, аудиторія 3-61