RSS Feed

22.07.2017

Освітня програма “Географія рекреації і туризму” (магістр)

Шифр: 10
Галузь знань: Природничі науки

 

Код: 106

Спеціальність: Географія 

 

Опис:

Географія рекреації та туризму вивчає територіальну організацію рекреаційних систем. Освітня програма забезпечує формування у здобувачів вищої освіти таких фахових компетентностей як уміння проводити аналіз туристсько-рекреаційного потенціалу територій та давати оцінку туристсько-рекреаційних ресурсів, використовувати теоретичні знання та практичні навички географічного моделювання і прогнозування територіальних рекреаційних систем, здатність до проведення комплексного географічного аналізу туристсько-рекреаційної діяльності окремих територій, навички управління туристсько-рекреаційною діяльністю регіонів, складання планів та програм її регіонального розвитку,  здатність організовувати та проводити екскурсійну діяльність. Додаткова інформація.

Випускаючі кафедри: кафедра фізичної географії та картографії, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Перспективи:

Виробнича діяльність пов’язана зі сферами адміністративного та допоміжного обслуговування, державного управління, організації відпочинку, наукових досліджень та розробок.

Магістри географії рекреації та туризму можуть бути працевлаштовані у державних та приватних туристичних організаціях і компаніях, в органах місцевого самоврядування, до компетенції яких входять питання організації та управління туристичною діяльністю в регіонах, у школах та позашкільних закладах, де проводиться робота з туристичної підготовки дітей.

Магістри географії рекреації та туризму можуть працювати за професіями:  туризмознавець, інспектор з туризму, агент з організації туризму, фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, фахівець з управління природокористуванням, географ, науковий співробітник.

 

Рівень: магістр

Форма навчання: денна

Кваліфікація: магістр географії рекреації і туризму

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці

Передумова: базова вища освіта

 

Вступні іспити:

 

Для вступників, які мають кваліфікацію «бакалавр географії»: географія рекреації і туризму, іноземна мова.

Для вступників, які не мають кваліфікації бакалавра географії: географія рекреації і туризму, географія, іноземна мова.

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму

Ліцензійний обсяг: 10 (денна)

Вартість навчання: 15240 грн. (денна)

 

Контактна особа:

 

Декан факультету геології, географії, рекреації і туризму
д. геогр. н., професор Пересадько Віліна Анатоліївна

e-mail: geo@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-55-74

Адреса: Головний корпус, аудиторія 3-68

Завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
д. геогр. н., професор Нємець Людмила Миколаївна

e-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-52-74

Адреса: Головний корпус, аудиторія 3-61