RSS Feed

22.07.2017

Освітня програма “Географія” (бакалавр)

Шифр: 10
Галузь знань: Природничі науки

 

Код: 106

Спеціальність: Географія

 

Опис:
Географія – наука про що вивчає географічну оболонку Землі, її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини. Об’єктом вивчення географії є закони і закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях.

Здобувачі вищої освіти набувають фахових компетентностей, основними з яких є здатність до системного географічного мислення, уміння проводити комплексні дослідження природно-географічних та суспільно-географічних систем, оцінювати вплив географічних властивостей регіону на характер природокористування, аналізувати різні аспекти територіальної організації суспільства, визначати та передбачати зміни природного середовища під впливом господарської  діяльності, здійснювати моделювання територіального розвитку природи та суспільства, створювати картографічні моделі із застосуванням геоінформаційних технологій. Додаткова інформація.

Випускаючі кафедра: Кафедра фізичної географії та картографії, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства.

Перспективи:

Географи працюють у географічних, гідрометеорологічних, природоохоронних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах, в установах та підприємствах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у туристичних фірмах, у середніх та позашкільних навчальних закладах.

Випускники можуть займати посади географа, картографа, інженера з охорони навколишнього середовища, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, фахівця з управління природокористуванням, фахівця з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, вчителя середнього навчального закладу.

 

Контактна особа: Декан факультету геології, географії, рекреації і туризму

д. геогр. н., професор Пересадько Віліна Анатоліївна

e-mail: geo@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-55-74

Адреса: Головний корпус, аудиторія 3-68

Завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
д. геогр. н., професор Нємець Людмила Миколаївна

e-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-52-74

Адреса: Головний корпус, аудиторія 3-61

Рівень: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: бакалавр наук про Землю, географії

Строки навчання: 4 роки

Передумова: повна загальна середня освіта

Випробування: ЗНО (Українська мова та література, Історія України, Географія або іноземна мова (англійська, французська, німецька, іспанська) 

Факультет: геології, географії, рекреації і туризму, geo@karazin.ua

Ліцензійний обсяг: 90 (денна), 75 (заочна)

Держзамовлення: 45 (денна), 1 (заочна)

Вартість навчання: 12730 грн. (денна), 5720 грн. (заочна)