RSS Feed

03.08.2017

Інформаційні повідомлення про наукові події

Шановні, студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Нижче представлена інформація про актуальні конференції, форуми, міжнародні програми, гранти, стипендії та стажування.

Інформація про міжнародні програми для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна)

Приймаються статті до фахового журналу «Географія та туризм» (термін подачі матеріалів – 15 грудня 2017 р.)

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (м. Харків, 15-16 грудня  2017 р., дедлайн – 15 грудня 2017 р.)

Стажування в Економічному Університеті у Кракові, Польща (08-26 січня 2018 р., дедлайн – 15 грудня 2017 р.)

Приймаються статті до збірника наукових праць «Е-КОНОМІКА» (термін подачі матеріалів – 25 грудня 2017 р.)

ХXXII Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 декабря 2017 г., дедлайн – 25 декабря 2017 г.)

Щорічна (VIII) Міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Форвард-2017» (м. Харків, 27 грудня 2017 р., термін подачі матеріалів – 25 грудня 2017 р.)

Щорічна зустріч та конференція Європейського географічного товариства 2018 «Географія для усіх» (м. Кельн, Німеччина, 15-17 березня 2018 р., дедлайн – 19 січня 2018 р.)

Международная конференция Смарт география (посвященная 100-летию Болгарского географического общества) (г. София, 2-4 ноября 2018 г., начало регистрации – 30 января 2018 г.)

Міжнародний науковий симпозіум SDEV’2018 «Сталий розвиток – стан та перспективи» (Львів-Славське, 28 лютого – 03 березня 2018 р., дедлайн – 30 січня 2018 р.)

Мир потоков: мобильность рабочей силы, капитала и знаний в эпоху глобального реверса и регионального возрождения. Ежегодная конференция Ассоциации региональных исследований (г. Лугано, Швейцария, 3-6 июня 2018 г., дедлайн - 23 февраля 2018 г.)

58-й Конгрес ERSA "Місця для людей: інноваційні, інклюзивні та життєздатні регіони" (м. Корк, Ірландія, 28-31 серпня 2018 р. термін подачі матеріалів – 28 лютого 2018 р.)

Глобальная конференция Ассоциации региональных исследований 2018 г. в Китае «Региональное управление, промышленная реструктуризация и устойчивое развитие» (г. Пекин, Китай, 29 июня – 1 июля 2018 г., срок подачи метериалов – 28 февраля 2018 г.)

Летняя школа Европейской ассоциации региональной науки 2018 г. «Региональная политика: анализ и планирование – оценка теории и практики (г. Братислава, Словакия, 1-8 июля 2018 г.)

Мировой форум по социальным наукам (г. Фукуока, Япония, 25-28 сентября 2018 г., дедлайн – 1 марта 2018 г.)

5-я глобальная конференция по экономической географии (г. Кельн, Германия, 24-28 июля 2018 г., дедлайн - 15 марта 2018 г.)

Конференция по приграничным регионам в переходный период. Тема: Диалог Севера и Юга в приграничном управлении (г. Ибадан, Нигерия, 15-18 октября 2018 г., дедлайн – 30 марта 2018 г.)