RSS Feed

03.08.2017

Інформаційні повідомлення про наукові події

Шановні, студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Нижче представлена інформація про актуальні конференції, форуми, міжнародні програми, гранти, стипендії та стажування.

Інформація про міжнародні програми для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GeoTerrace-2017» (м. Львів, 14-16 грудня, дедлайн - 17 листопада)

ХХХVІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференця (17 листопада 2017 р., дедлайн - 17 листопада 2017 р.)

V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (м. Харків, 29 – 30 листопада 2017 р., дедлайн – 20 листопада 2017 р.)

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (Київ, 23-25 листопада 2017 року, дедлайн - 21 листопада 2017 р.), у рамках якої пройдуть навчально-демонстраційні сесії для освітян – викладачів, вчителів, керівників навчальних закладів, менеджерів освітної сфери, розробників і дослідників освітніх технологій «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики»

302-я Міжнародна конференція з економіки та бізнес-менеджменту (м. Мехико, Мексика, 30-31 грудня 2017 р. дедлайн – 22 листопада 2017 р.)

305-я Міжнародна конференція з соціальних і гуманітарних наук (м. Мехико, Мексика, 30-31 грудня 2017 р. дедлайн – 22 листопада 2017 р.)

Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій». (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 24-25 листопада 2017 року, дедлайн - 23 листопада 2017 року).

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій» (м. Харків, 24-25 листопада 2017 р., дедлайн – 24 листопада 2017 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ – 2017».(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, 1 грудня 2017 року, дедлайн - 25 листопада 2017 року). 

IІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму» (м. Суми, 28-29 листопада 2017 р., дедлайн – 27 листопада 2017 р.)

Коренные сообщества, коренные пространства. Традиции и изменения в глобализирующемся мире (1-5 октября 2018 г., Тайвань, Китай, дедлайн - 30 ноября 2017 г.)

12-й мировой конгресс по региональной науке (Гоа, Индия, 29 мая-1 июня 2018 г., дедлайн - 30 ноября 2017 г.)

Строительство городского будущего: устойчивость городов – инфраструктура, сообщества и архитектура (г. Абу-Даби, ОАЭ, 18-19 марта 2018 г., дедлайн - 1 декабря 2017 г.)

Международный симпозиум «Лингвистически или культурно недоминирующие регионы: устаревание, фантазия или необходимость?» (Квебек, Канада, 6-10 августа 2018 г., дедлайн – 1 декабря 2017 г.)

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень» (м. Луцьк, 11–12 грудня 2017 р., дедлайн – 5 грудня 2017 р.)

Приймаються статті до фахового журналу «Географія та туризм» (термін подачі матеріалів – 15 грудня 2017 р.)

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (м. Харків, 15-16 грудня  2017 р., дедлайн – 15 грудня 2017 р.)

Приймаються статті до збірника наукових праць «Е-КОНОМІКА» (термін подачі матеріалів – 25 грудня 2017 р.)

Щорічна (VIII) Міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. Форвард-2017» (м. Харків, 27 грудня 2017 р., термін подачі матеріалів – 25 грудня 2017 р.)

Щорічна зустріч та конференція Європейського географічного товариства 2018 «Географія для усіх» (м. Кельн, Німеччина, 15-17 березня 2018 р., дедлайн – 19 січня 2018 р.)

Международная конференция Смарт география (посвященная 100-летию Болгарского географического общества) (г. София, 2-4 ноября 2018 г., начало регистрации – 30 января 2018 г.)

Міжнародний науковий симпозіум SDEV’2018 «Сталий розвиток – стан та перспективи» (Львів-Славське, 28 лютого – 03 березня 2018 р., дедлайн – 30 січня 2018 р.)

Мир потоков: мобильность рабочей силы, капитала и знаний в эпоху глобального реверса и регионального возрождения. Ежегодная конференция Ассоциации региональных исследований (г. Лугано, Швейцария, 3-6 июня 2018 г., дедлайн - 23 февраля 2018 г.)

58-й Конгрес ERSA "Місця для людей: інноваційні, інклюзивні та життєздатні регіони" (м. Корк, Ірландія, 28-31 серпня 2018 р. термін подачі матеріалів – 28 лютого 2018 р.)

Глобальная конференция Ассоциации региональных исследований 2018 г. в Китае «Региональное управление, промышленная реструктуризация и устойчивое развитие» (г. Пекин, Китай, 29 июня – 1 июля 2018 г., срок подачи метериалов – 28 февраля 2018 г.)

Летняя школа Европейской ассоциации региональной науки 2018 г. «Региональная политика: анализ и планирование – оценка теории и практики (г. Братислава, Словакия, 1-8 июля 2018 г.)

Мировой форум по социальным наукам (г. Фукуока, Япония, 25-28 сентября 2018 г., дедлайн – 1 марта 2018 г.)

5-я глобальная конференция по экономической географии (г. Кельн, Германия, 24-28 июля 2018 г., дедлайн - 15 марта 2018 г.)

Конференция по приграничным регионам в переходный период. Тема: Диалог Севера и Юга в приграничном управлении (г. Ибадан, Нигерия, 15-18 октября 2018 г., дедлайн – 30 марта 2018 г.)