RSS Feed

07.08.2017

Міжнародна науково-практична конференція “Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку”

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

 

Інформаційне повідомлення про проведення

міжнародної науково-практичної конференції

«Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку»

 

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Українське географічне товариство, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Університет Жирони (Іспанія), Університет Орадя (Румунія), Могильовський державний університет ім. А.О. Кулєшова (Білорусь), Харківська обласна станція юних туристів проводять 19–20 вересня 2017 р. міжнародну науково-практичну конференцію «Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку» з метою інтеграції зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських організацій, представників державної виконавчої влади, бізнес-структур для вирішення сучасних проблем розвитку наук у галузі регіонального соціально-економічного розвитку, охорони навколишнього середовища, пошуку шляхів підготовки фахівців для оптимального розвитку регіонів, розробки планів та стратегій для майбутнього регіонального розвитку.

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Наукові напрями конференції:

 1. Теорія і методологія регіональних досліджень.
 2. Міждисциплінарний підхід у розробці стратегії оптимального розвитку регіонів.
 3. Соціально-економічний розвиток регіонів.
 4. Природно-ресурсний потенціал та регіональна екологічна політика.
 5. Освіта для оптимального розвитку регіону.

 

Для участі в конференції необхідно до 01 вересня 2017 р. подати до Оргкомітету:

 • Заявку на участь у конференції. Заявка у електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі. Приклад назви файлу: Petrenko_zayavka.doc.

У заявці необхідно вказати:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Посада, науковий ступінь, вчене звання.
 3. Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса.
 4. Країна, місто.
 5. Поштова адреса для листування, контактний телефон, е-mail.
 6. Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі).
 7. Назва наукового напряму конференції.
 8. Назва доповіді.
 9. Науковий керівник (для студентів та аспірантів).
 10.  Технічні засоби, необхідні для доповіді.
 11.  Форма участі у конференції (очна або заочна).
 12.  Необхідність проживання.

 

 • Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.doc).

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Обсяг – до 4 сторінок. Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (на наступному рядку) назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному рядку – повна назва організації, місто, країна курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках [1]. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт.

Бажано не розміщувати в тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. Студенти можуть публікуватися лише у співавторстві з науковим керівником. Матеріали конференції планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській редакції.

 

 • Квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі 230 грн., який включає витрати на проведення конференції і публікацію матеріалів (збірник матеріалів конференції видається на 1 статтю). У разі необхідності відправки збірника поштою необхідно доплатити 20 грн. для учасників конференції з України та 100 грн. для іноземних учасників. За додатковий примірник збірника сплачується 50 грн. та витрати на пересилку (у разі необхідності).

У разі відправки збірника на адресу університету або іншої установи прохання коректно вказувати адресу і адресата. За бажанням авторів можлива пересилка «Новою поштою».

 

Оргвнески надсилати єдиним платежем на картку Приватбанку 4149 4978 2298 5307 на ім`я Кандиба Юрій Іванович із вказуванням прізвища відправника.

Оплату необхідно здійснювати лише після подання статті та її прийняття оргкомітетом конференції.

Заявки, матеріали та відскановану квитанцію (або її фотокопію) про оплату оргвнеску надсилати на електронну адресу: konfregion@ukr.net.

 

Запрошення, план і порядок проведення конференції буде розіслано додатково згідно заявок. Учасники конференції з інших міст поселяються на Харківській обласній станції юних туристів або (за бажанням) у готелях Харкова. Проживання та харчування оплачується учасниками конференції самостійно.

 

Телефони для довідок:

(057) 707-52-74 – кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

050-643-31-44 – Кандиба Юрій Іванович

E-mail: konfregion@ukr.net

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

 

УДК 911.3

Територіальні особливості сільськогосподарського

виробництва у харківському регіоні 

 

С.П. Коваленко

koval@ukr.net

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

м. Харків, Україна

 

Текст доповіді

 

Список використаних джерел: 1. Сільське господарство Харківської області (статистичний збірник) / [відп. за вип. Г.А. Хлудєєва]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2014. – 159 с.  2. Соціально-економічне становище Харківської області за 2014 рік (повідомлення для засобів масової інформації) / [відп. за вип. М.О. Григорчук]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2015. – 17 с.  3. Харківська область у 2014 році (статистичний щорічник) [Електронний ресурс] / [за ред. О.С. Никифорова]. – Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2015.

Інформаційне повідомлення про проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку"