4 курс


4 курс (бакалавр, спеціальність 103 Науки про  Землю, освітньо-професійна програма «Географія») - навчальний план

 VII семестр

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Основи соціальної географії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.доц. Кравченко К.О.

Основи суспільно-географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В. 

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.доц. Гусєва Н.В.

Семінар з регіональної економічної і соціальної географії – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.

Географія сфери послуг – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

 

VIII семестр

Природна та історико-культурна спадщина – доц. Прасул Ю.І.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Рекреаційна географія з основами екскурсознавства – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.,  доц. Телебєнєва Є.Ю.

Суспільно-географічна регіоналістика України – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.доц. Кобилін П.О.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.доц. Телебєнєва Є.Ю.