4 курс (2020-2021 н.р.)


4 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійні програми «Географія», "Географія рекреації і туризму")

 VII семестр

Картографічний метод дослідження - Програма Матеріали Н.В. Попович

Краєзнавство і регіональний туризм - Програма Матеріали К.Б. Борисенко

Семінар з проблем рекреації і туризму - Програма Матеріали Телебєнєва Є.Ю.

ГІС в географії - Програма Матеріали Н.В. Попович

Суспільно-географічна регіоналістика України – Програма Матеріали доц. Кобилін П.О.

Теорія і методологія суспільної географії - Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.

Основи суспільно-географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В. 

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали Телебєнєва Є.Ю.

 

VIII семестр

Природна та історико-культурна спадщина – Програма Матеріали 

доц. Байназаров А.М.

Природні умови і природні ресурси України

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали  проф. Нємець К.А., доц. Кравченко К.О.

Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності - Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів -  Программа Материалы доц. Ключко Л.В.

Спортивно-оздоровчий туризм - Програма Матеріали

доц. Прасул Ю.І.

Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.,