4 курс, ОПП “Географія рекреації і туризму”)


 4 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма "Географія рекреації і туризму")

VII семестр

Географія сфери послуг та індустрія туризму – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Природна та історико-культурна спадщина – Програма Матеріали Прасул Ю.І.

Картографічний метод дослідження  Програма Матеріали Н.В. Попович

Природні умови та природні ресурси України Програма Матеріали доц. Решетченко С.І.

Логістика в рекреації і туризмі - Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

ГІС в географії - Програма Матеріали Н.В. Попович

 

VIII семестр

Краєзнавство і регіональний туризм - Програма Матеріали старш. викл. Свір Н.В.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали  доц. Кравченко К.О., доц. Логвинова М.О.

Краєзнавчо-туристична діяльность - Програма Матеріали доц. Скриль І.А., доц. Логвинова М.О.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Спортивний туризм та орієнтування - Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.