4 курс, ОПП “Географія рекреації і туризму”)


 4 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма "Географія рекреації і туризму")

VII семестр

Географія сфери послуг та індустрія туризму – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

Природна та історико-культурна спадщина – Програма Матеріали Решетченко С.І., Родненко К.

Картографічний метод дослідження - Програма Матеріали Н.В. Попович, Родненко К.

Оцінка природних умов і ресурсів - Програма Матеріали доц. Борисенко К.Б.

Семінар з проблем рекреації і туризму - Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

ГІС в географії - Програма Матеріали Н.В. Попович

 

VIII семестр

Краєзнавство і регіональний туризм - Програма Матеріали Родненко К.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали  доц. Кравченко К.О., старш. викл. Логвинова М.О.

Краєзнавчо-туристична діяльность - Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

Регіональна екскурсійна діяльність -  Програма Материали  доц. Скриль І.А., старш. викл. Суптело О.С.

Спортивний туризм та орієнтування - Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.