4 курс, ОПП “Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота”


4 курс (бакалавр, 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

VII семестр

Географія сфери послуг та індустрія туризму – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали Телебєнєва Є.Ю.

Організація краєзнавчо-туристичної роботи в школі – Програма Матеріали доц. Скриль І.А., доц. Суптело О.С.

Методика наукових досліджень – Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

Методика виховної роботи – Програма Матеріали старш. викл. Логвинова М.О.

Основи економіки та методика її викладання – Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

          

VIІI семестр

Урбаністична географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О., доц. Редін В.І.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю., доц. Логвинова М.О.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  старш. викл. Суптело О.С.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В., доц. Логвинова М.О.

Семінар: "Економіка в школі" – Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.