4 курс ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»


4 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

 VII семестр

Географія сфери послуг та індустрія туризму – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Суспільно-географічна регіоналістика України – Програма Матеріали доц. Кобилін П.О.

Теорія і методологія суспільної географії - Програма Матеріали доц. Кравченко К.О. 

Основи суспільно-географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В., 

доц. Кобилін П.О.

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

 

VIII семестр

Урбаністична географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О., доц. Редін В.І.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали  доц. Кравченко К.О.доц. Добровольська Н.В.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю., 

доц. Логвинова М.О.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  доц. Сегіда К.Ю., доц. Суптело О.С.