4 курс ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»


4 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

 VII семестр

Географія сфери послуг та індустрія туризму – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

Суспільно-географічна регіоналістика України – Програма Матеріали доц. Кобилін П.О.

Теорія і методологія суспільної географії - Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.

Основи суспільно-географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В. 

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали Телебєнєва Є.Ю.

 

VIII семестр

Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали  доц. Кравченко К.О. старш. викл. Логвинова М.О.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  доц. Сегіда К.Ю., доц. Кобилін П.О.