4 курс ОПП «Географія»


4 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія», спеціалізація "Економічна та соціальна географія"

 VII семестр

Суспільно-географічна регіоналістика України – Програма Матеріали доц. Кобилін П.О.

Теорія і методологія суспільної географії - Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.

Основи суспільно-географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В. 

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали Телебєнєва Є.Ю.

Географія сфери послуг та індустрія туризму – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

 

VIII семестр

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Інформаційна географія і ГІС - Програма Матеріали  проф. Нємець К.А., доц. Кравченко К.О.

Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.,