3 курс


3 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Редін В.І.доц. Кравченко К.О.

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Економічна і соціальна  географія України – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.

Рекреаційне країнознавство – Програма Матеріали      доц. Сегіда К.Ю.

Екскурсознавство – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Педагогіка – доц. Лутаєва Т.В.

Методика викладання географії – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.старш. викл. Свір Н.В.

Основи геоекології – проф. Черваньов І.Г., старш. викл. Овчаренко А.

 

 VI семестр

Географія населення з основами демографії - Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.доц. Кобилін П.О.

Географія світового господарства - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.