2 курс (ОПП «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток»)


2 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток»)

2 курс

ІІІ семестр

Іноземна мова –  Програма доц. Ступницька Н.М.

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.доц. Добровольська Н.В.

Геоморфологія і палеогеографія – Програма Матеріали

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Дистанційне зондування Землі – Програма Матеріали старш. викл. Попов В.С.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.

          

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.доц. Сінна О.І.

Географія населення з основами демографії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Регіональний розвиток та планування територій – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.