2 курс, ОПП “Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота”


2 курс (бакалавр, 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

ІІІ семестр

Іноземна мова –  Програма доц. Ступницька Н.М.

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.доц. Добровольська Н.В.

Геоморфологія і палеогеографія – Програма Матеріали

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Вікова фізіологія та здоров’я людини - Програма Матеріали

Комп'ютерні технології в освіті (практикум) – Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

Практикум: Комп'ютерні технології в геоурбаністиці Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.

          

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.доц. Сінна О.І.

Географія населення з основами демографії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Загальна та вікова психологія - Програма Матеріали

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.