2 курс, ОПП “Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота”


2 курс (бакалавр, 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

ІІІ семестр

Іноземна мова (факультатив) - Програма Матеріали (німецька мова)  Програма Матеріали (англійська мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Добровольська Н.В.

Геоморфологія з основами загальної геології – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., старш. викл. Колосова І.В.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., доц. Попович Н.В.

Вікова фізіологія та здоров’я людини - Програма Матеріали доц. Коновалова О.О.

Комп'ютерні технології (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.

          

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., старш. викл. Сержантова Ю.Ю.

Географія населення та розселення – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю., доц. Логвинова М.О., 

доц. Добровольська Н.В.

Загальна та вікова психологія - Програма Матеріали Казимова Ю.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

Іноземна мова (за фахом) - Програма Матеріали (німецька мова)  Програма Матеріали (англійська мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)