1 курс (2020-2021 н.р.)


1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток» 

Освітньо-професійна програма "Географія рекреації туризму"  

1 курс (бакалавр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - 

1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство)

1 курс

І семестр

Історія України – Програма Матеріали старш. викл. Казанков Р.Ю.

Вища математика – Програма Матеріали доц. Анощенко О.А.

Топографія з основами геодезії – Програма Матеріали проф. Пересадько В.А.старш. викл. Салімон В.М.

Вступ до фаху – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Історія географічних відкриттів і досліджень – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Історія урбанізації та основи геоурбаністики – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Загальне землезнавство – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г., старш. препод. Овчаренко А.

Грунтознавство  і  біогеографія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.

Іноземна мова (факультатив) - Програма доц. Ступницька Н.М.

ІІ семестр

Іноземна мова – Програма доц. Ступницька Н.М. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю.

Фізика з основами фізики Землі – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.

Хімія – Програма старш. викл. Ткаченко В.В.

Метеорологія і кліматологія – Програма Матеріали доц. Решетченко С.І.

Загальна гідрологія – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Науково-природнича картина світу Програма Матеріали  проф. Нємець К.А. 

Вступ до регіоналістики та країнознавства Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Основи суспільної  географії – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.