1 курс, ОПП “Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота”


1 курс (бакалавр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

І семестр

Історія України – Програма Матеріали старш. викл. Казанков Р.Ю.

Вища математика – Програма Матеріали доц. Анощенко О.А.

Історія географічних відкриттів і досліджень – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Топографія з основами геодезії – Програма Матеріали проф. Пересадько В.А.

Вступ до фаху – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Загальне землезнавство – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.,

Грунтознавство  і  біогеографія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.

Іноземна мова (факультатив) - Програма доц. Ступницька Н.М.

 

ІІ семестр

Іноземна мова – Програма доц. Ступницька Н.М. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю.

Фізика з основами фізики Землі – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.

Хімія – Програма старш. викл. Ткаченко В.В.

Метеорологія і кліматологія – Програма Матеріали доц. Решетченко С.І.

Загальна гідрологія – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Основи суспільної  географії – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.