1 курс, ОПП “Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота”


1 курс (бакалавр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

І семестр

Історія України – Програма Матеріали старш. викл. Шкаруба Я.І.

Вища математика – Програма Матеріали доц. Анощенко О.А.

Історія географічних відкриттів і досліджень – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І., старш. викл. Логвинова М.О.

Топографія з основами геодезії – Програма Матеріали проф. Пересадько В.А. Родненко К.

Вступ до фаху – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю., доц. Решетченко С.І.

Загальне землезнавство – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.доц. Шуліка Б.О.

Грунтознавство  і  біогеографія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.

Іноземна мова (факультатив) - Програма (німецька мова) Програма (англійська мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

 

ІІ семестр

Іноземна мова – Програма (англійська мова) Програма (німецька мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

Фізика з основами фізики Землі – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г., доц. Таранова І.А., доц. Ванькевич О.В., асп. Мозуль К.О.

Хімія – Програма доц. Ткаченко В.В., старш. викл. Чудак Д.М.доц. Кравченко О.А.

Метеорологія і кліматологія – Програма Матеріали доц. Решетченко С.І.

Загальна гідрологія – Програма Матеріали доц. Борисенко К.Б.

Основи суспільної  географії – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.