1 курс магістратури ОПП “Економічна та соціальна географія”


1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія») 

 

І семестр

Регіональний розвиток та планування територій – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Географічне країнознавство – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Науковий семінар – Програма Материали проф. Нємець Л.М.

Географія АПК – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

 

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Сучасні дискусії в суспільній географії – Програма Матеріали

Менеджмент підприємницької діяльності – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Просторовий та системний аналіз в суспільній географії – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.       доц. Кравченко К.О.

Практикум з проблем регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.