1 курс магістратури ОПП “Економічна та соціальна географія”


1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія») - навчальний план

І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.доц. Кравченко К.О.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Географічне країнознавство – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.,

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Науковий семінар – Програма Материали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю. 

Географія АПК – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Зарубіжні теорії суспільної географії – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Менеджмент підприємницької діяльності – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Просторовий та системний аналіз в суспільній географії – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.      доц. Кравченко К.О.

Практикум з проблем регіонального розвитку – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.