1 курс магістратури ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»


1 курс (магістр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") 

І семестр

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.,  доц. Кобилін П.О.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Педагогічний менеджмент – Програма Матеріали  проф. Нємець Л.М.

Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Географічне країнознавство – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.старш. викл. Венгрин Д.В.

Науковий семінар – Програма Материали проф. Нємець Л.М.

 

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма Матеріали проф. Куліш С.М., доц. Шуліка Б.О.

Зарубіжні освітні технології та системи – Програма Матеріали  проф. Сегіда К.Ю., доц. Суптело О.С.,

проф. Нємець Л.М.,

Професійна психологія – Програма Матеріали доц. Фролова Є.В.

Педагогіка вищої та профільної середньої школи – доц. Жукова О.А.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Менеджмент підприємницької діяльності – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Management of Tourist and Recreational Activity (Управління туристсько-рекреаційною діяльністю) (викладається англійською мовою) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.