Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем


«Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем» ДР№ 0118U006480, 2018 р.. керівник – доц. Сегіда К. Ю.

Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік, фінансування у розмірі 75 тис. грн.

Мета НДР: розробка науково-обґрунтованої моделі формування людського потенціалу України із зазначенням структурних складових, кількісних та якісних характеристик, причинно-наслідкових зв’язків із демографічними процесами, чинників та важелів нівелювання демографічних проблем, просторовою ієрархічною структурою, що буде покладено в основу розробки науково-обґрунтованих заходів регіональної демографічної політики.