Учебно-методические пособия


Теорія і методологія географічної науки Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
Соціальна географія Соціальна географія: підручник / за ред. Л. Нємець та К. Мезенцева. - К.: Фенікс, 2019. - 304 с.

Основи соціальної географії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, К. О. Кравченко. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 39 с.

Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.

Основы социальной географии: учебное пособие. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю. – Харьков, ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 112 с.

Географія населення з основами демографії Сегіда К. Ю. Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка. – Харків, 2018. – 82 с.

Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії». – Видання третє. Доповнене. – Харків, 2015. – 54 с.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
Географія внутрішнього туризму Гусєва Н. В. Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 101 с.

 

Інформаційна географі і ГІС Нємець К.А., Кравченко К.О. Інформаційна географія та ГІС: навчальнометодичний посібник. – Харків, 2018. – 108 с.

 

Інформатика із основами геоінформатики Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс. - Харків, 2012 - 58 с.

 

Географічні інформаційні системи Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний – Харків, 2016 – 82 с.

Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы ArcGIS: компьютерный практикум / В.А. Бережной, С.В. Костриков. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 80 с.

Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы MapInfo: Компьютерный практикум / В. А. Бережной, С. В. Костриков – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 108 с.

Статистичні методи і обробка геоінформації Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. 
Економічна та соціальна географія України Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Вірченко П. А. Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник. – Харків, 2014. – 265 с.

Нємець Л.М., Вірченко П.А. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 11-е вид., перероблене. – Харків, 2018. – 116 с.

Суспільно-географічне районування України Вірченко П.А. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України» – 3-те видання, перероблене. – Харків, 2017. - 64 с.

 

Зовнішньоекономічні зв’язки України Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
Географія Харківської області Сегида Е. Ю., Редин В. И., Телебенева Е. Ю. География Харьковской области: учебное пособие. – Харьков, 2014. – 59 с.

Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012. – 56 с. 

Країнознавство Редін В.І., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. Географічне країнознавство . Методичні вказівки. – Харків, 2014. – 20 с.

Решетов І. К., Вірченко П.А. Країнознавство Методичний комплекс. – Харків, 2008. – 146 с.

Екскурсознавство Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації. – Харків, 2016. – 37 с.

Сегіда К. Ю., Мельничук А. А. Екскурсознавство: навчально-методичний посібник – Харків,2014. – 68 с.

Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Регіональна екскурсійна діяльність: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяольність». – Харків, 2014 – 38 с.

Проблеми регіонального розвитку Гусєва Н. В. Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 151 с.

Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: навчально-методичний посібник . – Харків, 2016 – 73 с.

Географія світового господарства Кандиба Ю.І. Географія світового господарства. Методичні вказівки. – Харків, 2010. – 31 с.

 

Історична географія з основами етнографії Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2010. – 73 с.
Політична географія з основами геополітики Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс – Харків, 2010. – 100 с.

 

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки – Харків, 2016. – 41 с.

 

Інформаційні технології в територіальному менеджменті Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник. – Харків, 2015. – 56 с.

 

Робота з базами геоданих в суспільній географії Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник. – Харків, 2016 –  79 с.

 

Науковий семінар Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник . – Харків, 2015. – 70 с.
Географія АПК Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
Регіональні проблеми стійкого розвитку Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Немец К. А. Региональные проблемы устойчивого развития: учебное пособие. – Харьков, 2013. – 72 с.

 

Основи менеджменту Кулешова А.А. Основы менеджмента: учебное пособие. – Харьков, 2013. – 55 с.
Менеджмент підприємницької діяльності Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Менеджмент підприємницької діяльності Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012 – 124 с. 

 

Основи суспільної географі Ключко Л.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Основи суспільної географії» (перероблено та доповнено). – Харків‚ 2010. – 43 с.
Комп’ютерні технології в суспільній географії: Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки. – Харків, 2012. – 34 с. 
Педагогічний менеджмент Нємець, Л. М.,  Сегіда К. Ю., Логвинова М. О.  Педагогічний менеджмент: навчально-методичний посібник. – Харків, 2019. – 86 с.
 Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю: «Економічна та соціальна географія»– Харків, 2014 – 44 с.


Дипломні роботи Методичні вказівки виконання та оформлення дипломних робіт / Л. М. Нємець, Є. Ю. Телебєнєва, К. Ю. Сегіда. – Харків, 2018. – 40 с.
Практика Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.