Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи іі оптимізації


«Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи іі оптимізації», ДР № 0112U004935, 2012-2013 рр., керівник – проф. Л. М. Нємець.

НДР госпрозрахункового фінансування

За мету в даній науково-дослідній роботі поставлено вивчення особливостей сучасної соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецького регіону, виявлення її територіальної диференціації та побудова оптимізаційної моделі сучасної сільської забудови для забезпечення потреб населення регіону. В результаті дослідження передбачається виконання системно-структурного аналізу життєдіяльності сільського населення Донецької області; виявлення особливостей, закономірностей та проблем демографічного і соціально-економічного розвитку сільської місцевості; оцінка стану розвитку та територіальної диференціації соціальної інфраструктури сільської місцевості Донеччини; розробка моделей оптимізації соціальної інфраструктури сільської місцевості Донеччини; розробка рекомендацій щодо проведення регіональної політики в аспекті розвитку соціальної інфраструктури. В результаті виконання науково-дослідної роботи планується розробити економічні напрями щодо удосконалення благоустрою сільського житлового фонду з використанням показника тривалості нагромадження необхідних фінансових ресурсів і урахуванням діючих механізмів у країнах з розвиненими ринковими відносинами та обґрунтована необхідність дотацій з державного бюджету на розвиток житлового будівництва на селі; за допомогою методів економіко-математичного моделювання розробити економіко-математична модель оптимального територіального розташування об’єктів шкільної мережі в сільських поселеннях, критерієм оптимальності якої виступає мінімум загальної суми витрат на організацію шкільної освіти, а обмежуючим параметром в даній моделі виступає час, який школяру потрібно витратити, щоб добратися з дому до школи з врахуванням його віку і інших факторів; визначити і обґрунтувати нові види господарської діяльності суб’єктів соціальної інфраструктури села в умовах рекреаційної зони з наданням статусу сімейного підприємства, функціонування яких сприятимуть облаштуванню сільських поселень та визначено пріоритети подальшого розвитку соціальної інфраструктури села; розробити модель нової сільської забудови Донеччини; виконати прогноз необхідних обсягів робіт по удосконаленню соціальної інфраструктури. Окрім того, результати НДР можуть бути використані як для підготовки докторської та кандидатських дисертацій, монографій, статей, підручників і навчальних посібників.