Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації


«Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації»,  ДР № 0113U004935,  2013-2014 рр.,  керівник – проф. К.А. Нємець

НДР госпрозрахункового фінансування

Мета науково-дослідної роботи полягає в створенні навчального посібника з дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації». Завданнями науково-дослідної роботи є: науково-методичне обґрунтування доцільності викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації» студентам ВНЗ України; розробка авторської програми з відповідної навчальної дисципліни; впровадження результатів геоекономічних досліджень в систему фахової підготовки та наукової роботи економістів і економіко-географів. В результаті виконання науково-дослідної роботи планується підготовка рукопису (електронну версію) навчального посібника з дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації» загальним обсягом 10 друкованих аркушів; підготовка докторської дисертації; наукові публікації у фахових виданнях та збірниках наукових праць; виступи на міжнародних науково-практичних конференціях.