Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування


«Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування», ДР № 0111U008533, 2011-2014 рр., керівник – проф. Л.М. Нємець.

НДР без фінансування.

В рамках проекту передбачається розробка теоретичних та практичних суспільно-географічних засад дослідження соціальної безпеки як чинника стійкого соціально-економічного розвитку регіону в аспекті раціонального природокористування (на прикладі Харківської області). В результаті даного дослідження буде визначено рівень депресивності сільських адміністративних районів, розроблена стратегія соціальної безпеки Харківського регіону, запропоновано модель та механізми покращення соціально-економічного становища та підвищення рівня і якості життя його населення за рахунок активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, створення умов для її оптимізації. Одним з головних факторів забезпечення соціальної безпеки розглядається стан та якість природного середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. Об’єктом дослідження є соціальна безпека у соціогеосистемі регіонального рівня (на прикладі Харківської області). Предмет дослідження – суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як фактора стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування. Мета проекту – суспільно-географічне обґрунтування соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку, виявлення депресивних територій та визначення шляхів оптимального регіонального соціально-економічного розвитку в аспекті раціонального природокористування. Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає в тому, що його реалізація дозволить вирівняти диспропорції соціально-економічного розвитку у Харківському регіоні, запропонувати конкретні шляхи його переходу на модель стійкого розвитку, визначити та обґрунтувати його оптимальну стратегію за умови збереження природно-ресурсного потенціалу території. Очікується, що наукова і науково-технічна продукція, отримана у результаті виконання проекту, буде відповідати світовому рівню завдяки застосуванню сучасних підходів і методів суспільно-географічних досліджень.