Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у Первомайськомурайоні Харківської області


«Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у Первомайському районі Харківської області», ДР № 0117U004935, термін виконання: 2017 р., керівник – проф. Л.М. Нємець.

НДР госпрозрахункового фінансування.

Мета роботи – виявлення природно-географічних, демографічних, соціально-економічних особливостей Первомайського району Харківської області та наукове обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад в сучасних умовах здійснення децентралізації в Україні.