Серьогін Денис Сергійович


Серьогін Денис Сергійович - аспірант, фахівець І категорії кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

Народився 17 жовтня 1996 року у м. Харків. У 2014 році вступив до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на факультет геології, географії, рекреації і туризму, який у 2020 році закінчив з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра за освітньою програмою "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток". У 2020 році вступив до денної аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: "Моделювання та аналіз регіональних сегментів глобального міждержавного урбанізованного простору через засоби геоінформаційного веб-порталу та з реалізацією тематичних сценаріїв користувача (на прикладі різнорангових міст)"

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Костріков Сергій Васильович.

Наукові інтереси: геоінформаційні технології в суспільній географії, просторовий аналіз, географія урбаністичних систем.

E-mail: den.seryogin@gmail.com, 380509831095@student.karazin.ua