Розробка методу структурно-інформаційного аналізу агломерацій


«Розробка методу структурно-інформаційного аналізу агломерацій», 2019 р., керівник – проф. К. А. Нємець.

НДР за рахунок коштів Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Метою науково-дослідної роботи є створити ефективний метод структурно-інформаційного аналізу агломерацій систем розселення, забезпечити його реалізацію у вигляді алгоритму та відповідної комп’ютерної програми, осучаснити матеріальну базу підготовки фахівців з вирішення проблем урбанізації в Україні.