Програми навчальних дисциплін (з навчального плану підготовки доктора філософії, спеціальність: 106 Географія, рік вступу – 2022 р.)


Working with geodatabases in Human Geografhy (Робота з базами геоданих в суспільній географії) (викладається англійською мовою) – проф. Костріков С.В. Програма Матеріали

Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень – проф. Нємець Л.М.доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Підготовка наукових публікацій та презентацій результатів досліджень – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали