Практики архів


2021-2022 навчальний рік

1 курс

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр середньої освіти (Географія)

2 курс

Навчальна професійно-орієнтована практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток,  Географія рекреації і туризму, Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство), бакалавр середньої освіти Географія) (ОПП Географія, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи)

3 курс

Виробнича практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Туристсько-краєзнавча практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

 

4 курс

Переддипломна практика (бакалавр географії, ОПП (Географія рекреації і туризму)

Переддипломна практика (бакалавр географії, ОПП (Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

 

1 курс магістратури

Науково-педагогічна практика (магістр середньої освіти (Географія) (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Науково-дослідницька практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Географія рекреації і туризму)

Виробнича (педагогічна) практика (магістр середньої освіти (географії), (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

2 курс магістратури

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Переддипломна практика (магістр середньої освіти (Географія), ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична роботи, 2 курс)

Аспірантура

Науково-асистентська практика

 

2020-2021 навчальний рік

1 курс

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр середньої освіти (Географія)

Навчальна практика з урбаністичних та регіональних досліджень (бакалавр географії (ОПП Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство)

2 курс

Навчальна професійно-орієнтована практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток,  Географія рекреації і туризму, Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство), бакалавр середньої освіти Географія) (ОПП Географія, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи)

3 курс

Виробнича практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток, 3 курс денної форми навчанняОПП Економічна та соціальна географія, 4 курс заочної форми навчання)

4 курс

Виробнича  практика (бакалавр географії, ОПП (Географія рекреації і туризму), 4 курс денної форми навчання)

1 курс магістратури

Науково-педагогічна практика (магістр середньої освіти (Географія) (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Науково-дослідницька практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича (педагогічна) практика (магістр середньої освіти (географії), (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

2 курс магістратури

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Географія рекреації і туризму)

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Переддипломна практика (магістр середньої освіти (Географія), ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична роботи, 2 курс)

 

2019-2020 навчальний рік

1 курс

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр середньої освіти (географії) 1 курс денного відділення)

Навчальна практика з урбаністичних та регіональних досліджень (1 курс, бакалавр географії, геоурбаністика, регіонолістика та країнознавство)

2 курс

Навчальна природничо-наукова практика (фізико-географічний розділ) (бакалавр географії, 2 курси заочного відділення)

Навчальна професійно-орієнтована практика (бакалавр географії, економічної та соціальної географії, географії рекреації і туризму, 2 курс)

3 курс

Виробнича практика (бакалавр географії, економічної та соціальної географії, 3 курс денного відділення)

Туристсько-краєзнавча практика (бакалавр географії, географії рекреації і туризму, 3 курс денного відділення)

1 курс магістратури

Науково-педагогічна практика (магістр середньої освіти (географії); географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи, 1 курс)

Науково-дослідницька практика (магістр географії, географії рекреації і туризму, 1 курс)

Науково-дослідницька практика (магістр географії, економічної та соціальної географії, 1 курс)

Виробнича практика (магістр географії, економічної та соціальної географії, 1 курс)

Виробнича практика (магістр середньої освіти (географії), географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи, 1 курс)

Виробнича практика (магістр географії, географії рекреації і туризму, 1 курс)

2 курс магістратури

Асистентська практика (магістр географії, географії рекреації і туризму, 2 курс)

Асистентська практика (магістр географії, економічної та соціальної географії, 2 курс)

Переддипломна практика (магістр середньої освіти (географії), географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи, 2 курс)

 

2018-2019 навчальний рік

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, 1 курс денного відділення)

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр середньої освіти( географії), 1 курс заочного відділення)

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр наук про Землю, географії, 2,3 курси заочного відділення)

Навчальна професійно-орієнтована практика (бакалавр географії, географії рекреації і туризму, 2 курс)

Виробнича практика (бакалавр наук про Землю, економічної та соціальної географії, 3 курс денного відділення)

Виробнича практика (бакалавр географії, 5 курс заочного відділення)

Науково-педагогічна практика (магістр середньої освіти (географії); географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи, 1 курс)

Науково-дослідницька практика (магістр географії, економічної, соціальної географії та регіонального розвитку, 1 курс)

Виробнича практика (магістр середньої освіти (географії), географії, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи, 1 курс)

Виробнича практика (магістр географії, географії рекреації і туризму, 1 курс)

Асистентська практика (магістр географії, географії рекреації і туризму, 2 курс)

Асистентська практика (магістр географії, економічної та соціальної географії, 2 курс)