Пам’яті професора Нємця Костянтина Аркадійовича


21 жовтня 2021 року пішов із життя видатний український вчений –географ-суспільник і гідрогеолог, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, професор кафедри гідрогеології, декан, який багато років очолював геолого-географічний факультет, Відмінник освіти України, Почесний доктор Ужгородського національного університету, заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Костянтин Аркадійович НЄМЕЦЬ.

Костянтин Аркадійович народився 16 січня 1948 року в с. Городниця Житомирської області. У 1965 році вступив на геолого-географічний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького; у 1970 році одержав диплом інженера-геолога, гідрогеолога з відзнакою, продовжив навчання в аспірантурі та розпочав роботу на кафедрі. У 1979 році успішно захистив дисертацію зі здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук; у 2006 році – докторську дисертацію з економічної та соціальної географії. Багато років професійної діяльності Костянтина Аркадійовича були пов’язані з Каразінським університетом: 18 років він очолював геолого-географічний факультет, плідно працював на кафедрах гідрогеології та соціально-економічної географії і регіонознавства.

Костянтин Аркадійович був не лише фахівцем в галузі гідрогеологічної науки, а й одним з фундаторів Харківської школи суспільної географії та одним з провідних дослідників України. Він – науковець, який поєднував досить різні напрями: геологію, її гідрогеологічну гілку, і суспільну географію. Одним з перших в гідрогеологічній науці він займався методами моделювання, а в суспільній географії зробив вагомий внесок у розробку теорії інформаційної географії, започаткував низку нових методів та методик на основі синергетичного підходу зокрема. Його науковим надбанням є розробка теорії суспільної географії, новітніх методів багатовимірного аналізу, провідних суспільно-географічних методик та наукових концепцій. Під його науковим керівництвом захищено одинадцять кандидатських та одну докторську дисертації. Ним виплекано плеяду молодих науковців, які працюють в Україні та за кордоном у різних напрямах науки, політики, промисловості.

Наукові публікації Костянтина Аркадійовича користуються великою увагою вчених та громадських діячів. У його арсеналі більше 200 наукових публікацій, що мають високий індекс цитувань. Він був видатним в Україні фахівцем у галузі методології суспільної географії, одним із лідерів Харківської школи суспільної географії, головним редактором спеціалізованого наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Геологія – Географія – Екологія», який входить до Web of Science, членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом ряду (або низки) комісій Міністерства освіти і науки України.

Професор Костянтин Аркадійович НЄМЕЦЬ користувався беззаперечним авторитетом та повагою; мав тверду життєву позицію, в трудовій і науковій діяльності спирався на цінності Каразінського університету, був доброзичливою та порядною людиною, надзвичайно вимогливим до себе та оточуючих. Костянтин Аркадійович був еталоном справжнього науковця нашого часу, який гармонійно поєднував у собі глибоке розуміння закономірностей розвитку Універсуму та новітніх поглядів на наукову проблему, був мудрим наставником для молодих вчених та студентства.

Костянтин Аркадійович запам’ятався колегам привітною і доброзичливою людиною, мудрим наставником, який охоче ділився власним багатим життєвим і професійним досвідом.

Колектив кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства глибоко сумує й висловлює щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Аркадійовича та розділяє гіркоту втрати.
Світла пам’ять про Костянтина Аркадійовича НЄМЦЯ назавжди залишиться у наших серцях!