Соколенко Анна Володимирівна


Соколенко Анна Володимирівна - аспірантка, старший викладач, інженер кафедри.

Народилась 23 жовтня 1990 року у м. Харків. У 2007 році вступила до Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, який закінчила у 2013 році, здобувши кваліфікацію магістра з туризмознавства. У 2014 році вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. З 2015 р. - старший викладач та інженер кафедри за сумісництвом. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Суспільно-географічна оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів регіону (на прикладі Харківської області)».

 

Викладає навчальні курси:

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Науково-дослідницький практикум з суспільної географії

Рекреаційна географія з основами екскурсознавства

Семінар з проблем рекреації і туризму

 

Науковий керівник: Нємець Людмила Миколаївна.

Наукові інтереси: рекреаційна географія, краєзнавство, географія туризму, стійкий туризм.

 

Email:  noscorching@gmail.com

Котактний телефон: 707-52-74

 

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62