Логвинова Марина Олександрівна


Логвинова Марина Олександрівна – аспірантка кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

Народилася 23 січня 1994 року у с. Кам´яна Яруга Чугуївського району Харківської області. У 2011 році вступила до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на факультет геології, географії, рекреації і туризму, який у 2017 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. Тема магістерської дипломної роботи: «Економіко-географічні особливості галузі рослинництва Харківської області». Протягом трьох років навчання в університеті була головою Студентського наукового товариства факультету геології, географії, рекреації і туризму. У 2017 році вступила до денної аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Суспільно-географічні особливості розвитку сільського господарства Харківської області».

Бере участь у дослідницькому проекті «Українські міста на лінії геополітичних розломів: міська ідентичність, геополітика і міська політика» (посилання)

Науковий керівник: доктор географічни наук, професор, Нємець Людмила Миколаївна.

Наукові інтереси: географія агропромислових комплексів, соціально-економічна географія, конкурентоспроможність регіонів.

E-mail: logvinova_mari94@ukr.net