Логвинова Марина Олександрівна


Логвинова Марина Олександрівна – доцент кафедри.

Народилася 23 січня 1994 року у с. Кам´яна Яруга Чугуївського району Харківської області. У 2011 році вступила до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на факультет геології, географії, рекреації і туризму, який у 2017 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. Тема магістерської дипломної роботи: «Економіко-географічні особливості галузі рослинництва Харківської області». Протягом трьох років навчання в університеті була головою Студентського наукового товариства факультету геології, географії, рекреації і туризму. У 2017 році вступила до денної аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. У 2017-2021 рр. – член Вченої ради факультету геології, географії, рекреації і туризму, з 2018-2021 рр. – член Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 У 2021 р. захистила дисертацію за здобуття наукового ступеня доктора філософії (Науки про Землю) на тему: «Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України». У 2021-2022 рр. - старший викладач, з 2022 р. - доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

Викладає навчальні дисципліни: 

  • Методика виховної роботи
  • Географія населення та розселення
  • Географія Харківської області з основами регіонознавства
  • Регіональний розвиток та планування територій
  • Практикум: Планування екскурсійних маршрутів

Наукові інтереси: геодемографія, урбаністика, міграційні процеси, проблеми регіонального розвитку.

Профіль в GoogleScholar

Профіль в ORCID

Профіль в ResearchGate

E-mail: logvinova_mari94@ukr.net, 380665677935@student.karazin.ua