Логвинова Марина Олександрівна


Логвинова Марина Олександрівна – старший викладач кафедри.

Народилася 23 січня 1994 року у с. Кам´яна Яруга Чугуївського району Харківської області. У 2011 році вступила до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на факультет геології, географії, рекреації і туризму, який у 2017 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. Тема магістерської дипломної роботи: «Економіко-географічні особливості галузі рослинництва Харківської області». Протягом трьох років навчання в університеті була головою Студентського наукового товариства факультету геології, географії, рекреації і туризму. У 2017 році вступила до денної аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України». З 2017 р. – член Вченої ради факультету геології, географії, рекреації і туризму, з 2018 р. – член Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Нємець Людмила Миколаївна.

Наукові інтереси: геодемографія, урбаністика, міграційні процеси, проблеми регіонального розвитку..

E-mail: logvinova_mari94@ukr.net, 380665677935@student.karazin.ua