Освітньо-професійні програми


Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія

 

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія