Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія


Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія